Прийняття рішень в умовах ризику

У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, звичні, стандартні інструменти менеджменту вже не допомагають. Тому так актуально стала проблема пошуку і упровадження в широку практику таких форм і методів управління, використовування яких дозволяло б не доводити справу до кризового стану підприємства, не дивлячись на загальну несприятливу ринкову обстановку в нашій країні, а у разі, коли результати виявилися плачевні і вже йдеться про банкрутство, дозволили б підготувати і реалізувати програму оздоровлення підприємства.

Бізнес завжди пов'язаний з ризиком. При цьому найбільший прибуток, як правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Проте у всьому потрібна міра. Ризик обов'язково повинен бути розрахований до максимально допустимої межі. Як відомо, всі ринкові оцінки носять, багатоваріантного характер вірогідності. Помилки, прорахунки - річ звична оскільки все передбачити не можна. Важливо помилок не повторювати, постійно коректувати систему дій з позицій максимуму прибутку. Менеджер завжди повинен передбачати додаткові можливості для пом'якшення крутих поворотів на ринку. Головна мета менеджменту - добитися, щоб при найгіршому розкладі могло йтися тільки про деяке зменшення прибутку, але у жодному випадку не стояло питання про можливість існування самого підприємства. Досвід переконує, що банкрутства майже завжди пов'язані з грубими прорахунками в менеджменті. Звідси особлива увага командири бізнесу покликані приділяти постійному вдосконаленню управління ризиком.

Головні задачі менеджера в цій області загальновідомі: знайти область підвищеного ризику, оцінити його ступінь, розробити і вжити завчасні заходи, а якщо збиток вже має місце, то і способи відшкодування збитку. Розпізнавання, оцінка, контроль ризикових ситуацій дозволяють уникнути багатьох втрат.

Ризик в бізнесі виступає як сама суть менеджменту. Не ризикуючий менеджер навряд чого-небудь позитивного доб'ється, хоча його підлеглі, можливо, відчуватимуть себе спокійніше. Жоден менеджер не в змозі усунути ризик повністю, але за рахунок виявлення сфери підвищеної небезпеки, точного її вимірювання, оцінки допустимого рівня ризику, здійснення необхідних контрольних процедур хороший менеджер завжди здатний володіти ситуацією. Підвищений ризик має місце в різних обставинах: при ухваленому неправильному управлінському рішенні, при незадовільно виконаному підлеглим завданні, при невдалому виборі виконавця, при помилках в оцінці об'єму продажів продуктів, при відмові керівництва фірми прийняти обґрунтовані пропозиції менеджера і т.д. Іншими словами, з ризиками пов'язані буквально всі рішення або господарські акції менеджера. Мистецтво останнього полягає в балансуванні рівнів ризиків і потенційної вигоди, що і складає істоту управління ризиками. Менеджер зважує позитивні і негативні сторони дії і оцінює можливі наслідки: наскільки прийнятний ризик або він превалює порівняно з потенційною вигодою. Якщо реально проаналізувати всі можливі наслідки конкретного рішення і на цій основі виявити весь шлейф сприятливих і несприятливих результатів, то майже завжди ризик можна звести до мінімуму. У більшості робіт, присвячених управлінню ризиками в бізнесі, основна увага надається аналізу механізму ризику, його розпізнавання, форм і методів захисту від можливих втрат і т.д. Але компанія може мати міцне фінансове положення, чималі резервні фонди і проте виявитися на межі банкрутства, якщо наявними грошовими ресурсами погано управляють менеджери, якщо співробітники компанії недостатньо кваліфіковані, щоб вчасно і повністю реалізувати намічене, якщо в цій компанії не налагоджене добре планування, особливе перспективне, стратегічне, якщо не використовуються повною мірою можливості антикризового управління, зокрема засоби захисту від ризиків, іншими словами якщо повною мірою не використовуються всі потенціали сучасного управління ризиками, вживаного з урахуванням специфічних умов економіки. Тому порушені вище питання знайшли адекватне віддзеркалення в пропонованій роботі.


  Інші статті по менеджменту

  Процесні теорії мотивації
  Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів у кінцевому підсумку визначається не тільки цілями, правильно визначеними плановими орієнтирами чи якісно розробленими ріше ...

  Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
  Основною метою вивчення дисципліни "Стратегія підприємства" є опанування сучасними методиками розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства. Розв’язування задач при ...

  Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
  Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

  Розділи