Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ УКР-ПАК

Консультаційний проект передбачає роботи доінвестиційної фази і включає два етапи:

1. Розробку бізнес-плану проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій";

2. Обґрунтування джерел фінансування проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій";

Роботи доінвестиційної фаза проекту включають:

вивчення прогнозів і напрямків розвитку фірми, регіону, країни;

аналіз умов для впровадження початкового задуму;

розробка концепцій проекту; розробка бізнес-плану проекту і попереднє обґрунтування інвестицій - оцінка життєздатності проекту;

вибір і обґрунтування місця розміщення проекту;

екологічне обґрунтування;

аналіз і перспективу;

попереднє інвестиційне рішення;

розробка попереднього плану реалізації проекту;

На доінвестиційній фазі проекту випускаються 4 основні документи:

А) Перший етап

аналіз інвестиційних можливостей;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням;

Б) Другий етап

уточнене техніко-економічне обґрунтування;

доповідь з питань інвестиційних можливостей;

Кошторис вартості консалтингової послуги спеціалістів консалтингового об'єднання "НАВІГАТОР" розраховується згідно прийнятому розподілу витрат фірми на впровадження проекту [6]. Значимість кожної стадії (фази) проекту оцінюють по затратам на 5 фазах проекту:

розробка концепції - 2-3%;

планування проекту - 4-5%;

проектування - 10-20%;

матеріалізація проекту - 60-70%;

закриття (ліквідація) проекту - 10-12%.

Ці 5 стадій (фаз) відбивають типовий "життєвий цикл" правильно побудованого проекту. Рішення на продовження проекту необхідне по закінченню кожної з перших 3-х фаз, а на четвертій і п'ятій фазах рішення приймається перед початком кожної фази. Усі вищенаведені стадії (фази) проекту є своєрідними мініпроектами з визначеними цілями, обмеженнями і підходами до керування. Успішне закінчення кожної фази - це своєрідна віха проекту, контрольна крапка його виконання.

Таким чином, вартість консалтингового проекту становитиме 6 - 8% від орієнтовної вартості реалізації проекту - 90 тис. $, тобто - 6 - 8 тис. $, які прогнозується витратити згідно статей номінального кошторису (табл.3.1).

Оплата консультаційних послуг здійснюється:

50% авансова передоплата;

50% оплата після здачі проекту замовнику;

Вартість консультаційних послуг не є фіксованою, тому можливі зміни в сторону зменшення чи збільшення в разі потреби в обумовленому вище діапазоні. В разі закінчення проекту достроково, старший консультант надає звіт про всі витрати, які були зроблені, а вартість консультаційних послуг буде, відповідно, зменшена. Достроковість виконання проекту залежить від Вашого тісного співробітництва з нами.

Приблизний час, необхідний для виконання консультаційного проекту, становить календарних днів 30 днів, вартість оплати праці 1 робочого дня консультанта становить - 85$ / день (без загальних накладних витрат консультування - табл.3.1):

а) Перший етап - 16 днів

аналіз інвестиційних можливостей - 6 днів;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням - 10 днів;

б) Другий етап - 14днів

уточнене техніко-економічне обґрунтування - 7 днів;

доповідь з питань інвестиційних можливостей - 7 днів;

Таблиця 3.1

Кошторис послуг консалтингового Об'єднання "НАВІГАТОР" при розробці консалтингового проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

№ п/п

Назва статті витрат

Сума в $

1.

Оплата праці консультантів

5 500

2.

Спеціальні витрати

200

3.

Витрати на маркетинг

500

4.

Устаткування, канцелярські витрати

100

5.

Витрати на програмне забезпечення і комп”ютерні запчастини

600

6.

Мобільний телефонний чи місцевий зв”язок

200

7.

Транспортні витрати

300

8.

Витрати на друкування та копіювання

100

9.

Витрати на послуги інших підрядників

500

10.

Загальна вартість

8 000

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
  Підготовка УР неможлива без вивчення ситуації, в якій знаходиться система, і умов зовнішнього середовища. Інформація про ситуацію повинна бути достовірною і повною (надлишок інформації викл ...

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
Загальна характеристика організації Таблиця 1. . Загальна характеристика малого підприємства ...

Вдосконалення організації допоміжного виробництва
В останні роки відбулися помітне покращення макроекономічної ситуації в результаті зростання обсягів виробництва в харчовій промисловості, експортно-орієнтовних галузях, а також в галуз ...

Розділи