Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ УКР-ПАК

Управління фінансовими потоками (Cash flow management)

Оптимізація затрат

Кредитування

Оцінка фінансових ризиків

Пошук альтернативного фінансування

Менеджмент консультування:

Операційна, оперативна чи фінансова реструктуризація:

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Розробку рекомендацій для Плану реструктуризації

Впровадження та застосування Плану реструктуризації

Ведення кризового управління

Диверсифікація виробництва

Організація виробництва нових видів продукції та послуг

Модернізація виробництва

Стратегічне планування:

Розробка стратегій розвитку

Підвищення ефективності виробництва

Наші ключові компетенції викристалізувалися через більш ніж десятирічну роботу з клієнтами, і вибудувалися навколо категорій, що дозволяють працювати з усією бізнес-системою компанії: стратегії, бізнес-процесів, управління змінами, корпоративними фінансами, інформаційними технологіями, тощо. Розуміння бізнес-культури компанії, людський вимір організації лежить в основі всіх наших спільних робіт з менеджерами клієнта-партнера.

Для виконання консультаційного проекту Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" залучає 4 консультантів, з них 2 спеціалісти в різних функціональних сферах, 1 менеджер проекту і 1 старший консультант.

Таблиця 2.1

Штатний состав спеціалістів проекту

№ п/п  

ПІБ  

Посада, яку обіймає в Центрі  

Плануєма тривалість роботи консультанта  

1.

Становий Валерій Львович

Головний менеджер проектів з реінжинірингу бізнес-процесів

2 неділі

2.

Сухідзе Георгій Дзуєвич

Старший консультант, спеціаліст з фінансового аналізу підприємств

1 місяць

3.

Долінов Петро Миколайович

Спеціаліст з міжнародного бізнесу

2 неділі

4.

Леонтьева Марина Павлівна

Старший консультант - Спеціаліст з вексельного обігу та розрахунків підприємств

1 місяць

Кваліфікація спеціалістів, залучаємих для виконання консультаційного проекту консалтингового об'єднання "НАВІГАТОР" наведена в табл.2.2

Таблиця 2.2

Кваліфікація спеціалістів проекту

№ п/п  

ПІБ  

Посада, яку обіймає в Центрі  

Освітня каліфікація

Стаж роботи в центрі

Сфера практичного досвіду

1.

Становий Валерій Львович

Головний менеджер проектів з реінжинірингу бізнес-процесів

Вища освіта -Маркетолог-економіст, д. е. н.

8

Автор 3 монографій з маркетингу підприємств, зам. директора об’єднання

2.

Сухідзе Георгій Дзуєвич

Старший консультант, спеціаліст з фінансового аналізу підприємств

Вища освіта - Економіст,

К. е. н.

6

Керівництво 3 проектами реінжинірингу бізнес-процесів

3.

Долінов Петро Миколайович

Спеціаліст з міжнародного бізнесу

Вища освіта -Економіст, к. е. н.

4

Зав. кафедрою міжнародного бізнесу КНТЕУ

4.

Леонтьева Марина Павлівна

Старший консультант - Спеціаліст з вексельного обігу та розрахунків підприємств

Вища освіта - економіст - бухгалтер

3

Сертифікат Європейської школи маркетологів

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Сучасне розуміння держави як соціального партнера
В XXI ст. саме права і свободи людини, в тому числі її економічні права і свободи, посядуть пріоритетне місце в системі ціннісних орієнтацій громадянського суспільства. Це обумовлено прі ...

Оцінка стану менеджменту в організації
Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива с ...

Управління страховою діяльністю
Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу. У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнял ...

Розділи