Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища

Зовнішнє середовище організації – це сукупність зовнішніх факторів, що впливають на неї, або які вона повинна враховувати у своїй діяльності. Організація взаємодіє із середовищем, щоб одержувати ресурси в обмін на продукти своєї діяльності

Взаємодія організації із зовнішнім середовищем досить складний процес чим динамічніше навколишнє середовище, тим сутужніше враховувати різні її прояви. ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» забезпечує електроенергією споживачів, серед яких підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної й вугільної промисловості (рис. 2.). Кількість побутових абонентів перевищує один мільйон.

Рис.2. Характеристика споживачів.

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» поставляє в середньому більше 7,8 мільярдів кВт*год електроенергії в рік на суму перевищуючу 2 мільярди гривень. По обсягу енергії що поставляється, компанія входить у п'ятірку найбільших в Україні. Щорічно у зв'язку з економічним розвитком регіону, обсяг поставок збільшується в середньому на 5% стосовно попереднього року (рис. 3.).

Рис. 3. Обсяги електроенергії яку постачає ТОВ «ЛЕО»

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» - природний монополіст у сфері електроенергетики. Компанія здійснює поставку електроенергії по регульованому тарифі, затвердженому Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Внутрішнє середовище включає змінні (сильні й слабкі сторони), що піддаються контролю з боку керівництва.

Аналіз внутрішнього стану компанії заснований на комплексному обстеженні її різних функціональних зон.

Однією із сильних сторін ТОВ «ЛЕО» є його маркетингова політика. Добре налагоджені канали збуту. Компанію не можливо оцінити з позиції звичайного підприємства, тут має місце залежність споживача від поставок нашої продукції і тим самим ситуація в тому що в даному випадку споживач сам має шукати зв’язок з компанією. Наша задача в тому, щоб якомога якісніше обслуговувати своїх клієнтів.

Проведені розрахунки показали, що, при встановленні конденсаторів крім поліпшення рівня напруги, відбувається зниження втрат на транспортування електроенергії. Середній строк окупності конденсатора за рахунок економії електроенергії – менше одного року. Зараз технічний персонал РЕМ готується до проведення пілотного проекту.

Звичайно ж, конденсатори – не панацея від всіх лих, а тільки ще один інструмент у руках енергетика. Але грамотне його використання дозволить без особливих витрат праці й коштів вирішити частину питань по зниженню втрат енергії й підтримці нормального рівня напруги. Тому конденсатори дуже часто використовують закордонні енергопостачальні компанії в електричних мережах 0,4кВ.

Дуже важливий фактор успішної роботи підприємства – це людський потенціал. Компанія сприяє а іноді навіть і матеріально заохочує робітників які вирішили підвищити свою кваліфікацію, за рахунок навчання у ВУЗах, та інших учбових закладах. За рахунок компанії проводяться семінари та конференції. Проводяться зустрічі по обміну досвідом з колегами з інших областей та суміжних професій.

З нетрадиційних факторів, що впливають на успішну діяльність, виділимо культуру й образ організації.

Навіть у нинішніх складних економічних і культурних умовах, керівництво орієнтується на сумлінність, порядність своїх працівників.

Імідж визначається суспільною думкою, як вже обговорювалось ведеться робота у напрямку підвищення статусу підприємства.

Для визначення ефективності діяльності підприємства нам необхідно дати характеристику сильних і слабких сторін організації. Аналіз загроз та можливостей

Керівництво організації повинне швидко вловлювати зміни у внутрішнім і зовнішнім середовищі, ясно усвідомлювати їхнє значення як у сьогоденні, так і в майбутньому, і вибирати найкращий варіант реакції в межах існуючих ресурсів. Від того, наскільки адекватно сприймається менеджерами зовнішнє середовище, залежить якість розроблювальних рішень. Насамперед, вибір напрямків розвитку, ринків і оптимальних технологій. Аналіз загроз та можливостей приведений у табл.2.

В табл. 2 були представлені загрози та можливості підприємства в поєднанні з сильними та слабкими сторонами. Розроблені можливі наслідки від поєднання цих факторів.

Характеристика сильних сторін організації:

покупці – є завжди, тому що потреба в електроенергії постійна. Споживча здатність стабільна й практично незмінна (за винятком опалювальних сезонів);

постачальники – є завжди, тому що зв'язку з ними налагоджені на державному рівні досить таки давно;

конкуренти – немає й бути не може, тому що на території міста просто не існує подібних підприємств, які змогли б скласти хоч якусь конкуренцію;

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Управління персоналом банку
Корінні зміни, що сталися в системі функціонування вітчизняних підприємств та всього народного господарства України в цілому, створили велику потребу в нових управлінських знаннях, посилили інтерес до ...

Мотивація робітників в сучасних умовах
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, н ...

Операційний менеджмент
Економічний розвиток суспільства на сьогодні, - показник, що характеризує стан суспільства, стан освіти, науки, культури та всіх галузей людського життя, що певним чином пов’язані з розв ...

Розділи