Проектування заходів по підвищенню ефективності операційної системи

У курсовій роботі необхідно розрахувати результат проведення організаційно-технічних заходів (ОТЗ), спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Заходи проводяться згідно встановленого на підприємстві плану (додається нижче). Основними напрямками підвищення ефективності операційної системи є:

1. Ріст продуктивності праці та економія трудових витрат.

2. Зниження собівартості проведення робіт.

План організаційно-технічних заходів удосконалення операційної системи

I. Ріст продуктивності праці та економія трудових витрат

1. Підвищення рівня індустріалізації операцій:

· збільшення використання стаціонарного устаткування промислового типу;

· застосування нових, більш ефективних, матеріалів.

2. Підвищення рівня механізації операцій:

· механізація найбільш трудомістких операцій;

· поліпшення використання наявного устаткування і машин;

· впровадження нового, більш продуктивного, устаткування і машин.

3. Удосконалення організації праці:

· підвищення кваліфікації працівників;

· поліпшення умов праці і побуту працівників;

· скорочення втрат робочого часу.

4. Удосконалення організації і технології операцій:

· розвиток технології операцій;

· поліпшення якості робіт;

· укрупнення і спеціалізація операційної системи (її підрозділів).

II. Зниження собівартості проведення робіт

1. Економія на зарплаті за рахунок випереджального росту виробітку в порівнянні з заробітною платою.

2. Зниження матеріальних витрат:

· зниження транспортних витрат;

· дбайливе збереження і більш ощадливі витрата;

· скорочення заготівельно-складських витрат.

3. Зниження витрат на експлуатацію машин і устаткування:

· за рахунок підвищення виробітку машин і устаткування;

· у зв'язку зі скороченням тривалості операційного циклу.

4. Зниження накладних витрат:

· у зв'язку зі скороченням тривалості операційного циклу;

у зв'язку зі скороченням трудомісткості операцій.

Основні показники технічного розвитку і підвищення ефективності операційної системи

1. Економія трудових витрат (Dbt) і приріст продуктивності праці (Dbvt) у результаті проведення організаційно-технічних заходів (ОТЗ) удосконалення операційної системи:

, (3.1)

(3.2)

2. Зниження собівартості (DС) у результаті проведення ОТЗ:

(3.3)

де ∆Сі - зниження собівартості по факторах i = 1 … n .

3. Річний економічний ефект (Е) у результаті проведення ОТЗ:

(3.4)

де – скорочення поточних витрат операційної системи в результаті проведення ОТЗ;

Сб – фактичні (звітні, базисні) поточні витрати (собівартість) у результаті проведення ОТЗ;

Сп – планові поточні витрати (собівартість) в результаті проведення ОТЗ;

– збільшення капітальних витрат (виробничих фондів) в результаті проведення ОТЗ;

Кп – планові капітальні витрати на виробничі фонди;

Кб – фактичні (звітні, базисні) капітальні витрати на виробничі фонди;

Ен– нормативний (плановий) коефіцієнт ефективності капіталовкладень в проведення ОТЗ.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Мотивація робітників в сучасних умовах
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, н ...

Прийняття рішень в умовах ризику
У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, зв ...

Реєстрація документів
Управлінська діяльність (управління) заснована на наступних процесах: отримання інформації і її обробка; аналіз, підготовка і ухвалення рішень; виконання рішень; облік і контро ...

Розділи