Організування страхової діяльності

Рис.3. Організаційна структура НАСК "Оранта"

Таблиця 5

Функції посадових осіб

Посадові особи

Функції (види діяльності працівників)

Генеральний директор

Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення шодо розширення та реорганізації підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно

Заступник ген. дир. з продажу

Координують роботу працівників на місцях. Керує врегулюванням збитків.

Заступник ген. дир. з фінансів

У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності.

Заступник ген. дир. з перестрахування

Управління процесами оформлення необхідної документації при перестрахуванні. Координують роботу працівників на місцях.

Заступник ген. дир. з розвитку

Координує розробку маркетингової стратегії підприємства, затверджує маркетингові матеріали, керує рекламними кампаніями, керує розширенням діяльності страхової компанії, запровадженням нових страхових продуктів.

Заступник ген. дир. з юридичних питань

Керує юридичним відділом та бюро оформлення страхових випадків. Управління процесами оформлення необхідної документації при наданні страхових та інших послуг юридичним та фізичним особам. Координують роботу працівників на місцях.


Інші статті по менеджменту

Кадрова політика організації
При вивченні теми необхідно визначити зміст процесу відбору та найму працівників в організацію, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процес набору персоналу. Слід звернути увагу на послідовність ...

Управлінське документознавство історія та сучаний стан в Україні
Актуальність теми – керування документаційними процесами, які пов’язані з. Об’єктом дослідження – історія розвитку діловодства, де послідовно розкривається його основні етапи від вин ...

Аналіз діяльності підприємства ТМ Фанні
Темою моєї роботи є «Організація праці менеджера на конкретному підприємстві на прикладі ТМ «Фанні». Метою даної роботи є аналіз діяльності підприємства, а конкретно – фінансо ...

Розділи