Планування технічного розвитку і підвищення ефективності виробництва на ПП «ЛАРІС»

Організаційно-технологічне забезпечення виробництва ПП «Ларіс» як стадія життєвого циклу продукції включає технологічну підготовку виробництва і організаційну подготовку виробництва. Метою ОТЗВ є забезпечення технологічної і організаційної документації для виготовлення нової продукції.

Завдання ОТЗВ:

- аналіз технологічності нової продукції;

- аналіз існуючих технологій, устаткування і виробничих потужностей підприємства;

- розробка оперативно-календарних планів запуску і випуску продукції; оперативне управління ОТЗВ тощо.

Складання плану організаційно-технічного розвитку ПП «Ларіс» не є останнім етапом у плануванні цього напряму діяльності підприємства. Цей план є переліком проектів і заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань. Тому успіх реалізації плану значною мірою залежить від ефективного контролю за реалізацією відібраних і прийнятих до виконання проектів, хоча, на жаль, цим питанням приділяється ще недостатньо уваги на вітчизняних підприємствах. Проте в умовах зростання темпів ринкових змін, вимог споживачів, посилення конкурентної боротьби успіх компанії залежатиме не тільки від ефективного стратегічного й тактичного планування, а й від її здатності успішно реалізовувати ці плани, яка значною мірою визначається підходами до управління проектами, які діють в організації.

План ОТР - це перелік проектів чи заходів (із зазначенням назви й керівника проекту, строків початку та закінчення, бюджету, місця впровадження й очікуваних результатів), згрупованих у такі основні розділи:

Мета організаційно-технічного проектування на ПП «Ларіс»

- дати технічну характеристику процесу реорганізації.

У процесі реорганізації використовуються різні технології для моделювання, аналізу статистичних даних, збору інформації і документування процесів, комп'ютерних розробок, проведення телеметрії, створення експертних систем, баз даних та ін. Намічаються конкретні заходи для технічного оснащення (табл.4.1)

Таблиця 4.1 Методи управління на етапі організаційно-технічного проектування

Завдання

Методи управління

Модель взаємин об’єктів і суб’єктів

Інформаційне проектування

Перегляд зв’язків процесу

Аналіз трудового процесу

Інструменти й інформатика

Інформаційне проектування

Вимір і оцінка інформації

Об’єднання інтерфейсів і інформації

Інформаційне проектування

Оцінка варіантів

Інформаційне проектування

Поліпшення режиму контролю

Інформаційне проектування

Модулювання

Інформаційне проектування

Розміщення обраних модулів

Інформаційне проектування

Застосування технологій

Інформаційне проектування

Стратегічна автоматизація

Реалізація плану

Управління проектом

Система планування організаційно-технічного розвитку на ПП «Ларіс» включає комплекс різноманітних планів, які взаємодіють один з одним та спрямовані на здійснення за цілями, предметом, рівнями, змістом та періодом планування. Важливо виділити фактори, які визначають склад та зміст цього комплексу:

- організаційна структура та профіль інноваційної діяльності ПП «Ларіс»;

- склад інноваційних процесів, які здійснюються;

- рівень кооперації при їх проведенні, масштаби та постійність інноваційної діяльності.

Основним завданням організаційно-технічного розвитку є забезпечення прискорення впровадження перерахованих вище елементів у діяльність ПП «Ларіс» в рамках стратегічних та поточних планів. Комплексне планування розвитку і підвищення ефективності діяльності повинне знаходити висвітлення в плані організаційно-технічного розвитку підприємства, показниках ефективності виробництва та планах капітальних вкладень і капітального будівництва (інвестицій).

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
Термін «управління» - це всеосяжне поняття, що включає в себе всі дії і всіх осіб, що приймають рішення, у які входять процеси планування, оцінки, реалізації проекту і контролю. У деякому з ...

Планування як функція менеджменту
Стратегічне планування - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в ...

Конкурентні стратегії в корпорації лідерів
Жодне підприємство не зможе досягти успіху в конкурентній боротьбі, якщо не відстежуватиме далекосяжні тенденції розвитку ринку і не вироблятиме на цій основі бачення свого майбутнього, ...

Розділи