Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві


    Інші статті по менеджменту

    Система формування та підготовки кадрів для підприємства
    Підприємство являє собою цілісну виробничо-господарську систему, але може бути представлено і у виді її складових елементів (або підсистем),що взаємодіють між собою. Так одні автори як підсистему виді ...

    Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми
    Актуальність теми дослідження. Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного й тривалого функціонування різноманітних організацій, їхнього поступального розвит ...

    Кваліметрія і її виникнення
    Останнім часом з'явилася велика кількість наукових монографій і окремих статей, присвячених узагальненню досвіду промислових підприємств по підвищенню якості продукції і рішенню теоретич ...

    Розділи