Дослідження бізнес-планування на діючому підприємстві

У даній курсовій роботі розглянемо тільки деякі розділи бізнес - плану ГОАО "Первомайське ШПУ".

Характеристика підприємства.

Державне відкрите акціонерне товариство "Первомайське шахтопроходче управління по бурінню стовбурів і шпар" дочірнє підприємство ГХК " Спецшахтобуріння" було засновано відповідно до указу Міністра вугільної промисловості України від 30.09.1996 р. № 499. Шляхом перетворення державного підприємства Первомайське шахтопроходче керування по буравленню стовбурів і шпар ПШУ Спецшахтобуріння в державне відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15.06.93 р. № 210 " Про корпоратизацію державних підприємств" і 07.02.96 р. № 116 " Про структурну перебудову вугільної промисловості".

Статутний фонд Суспільства складає 1218190 грн., 51% якого передається в статутний фонд ГХК " Спецшахтобуріння", що складає 621277 грн. Статутний фонд поділений на 4872760 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, 51% яким, що складає 2485108 шт., передається в статутний фонд ГХК " Спецшахтобуріння".

ГОАО "Первомайське ШПУ по бурінню стовбурів і шпар" здійснює роботи з буравлення вертикальних стовбурів і шпар великого діаметра способом буравлення на діючих, реконструйованих і споруджуваних шахтах і інших підприємствах вугільної промисловості України, спорудження буронабивних паль, а також відповідно до державної ліцензії на здійснення будівельної діяльності 00295, виданої на підставі рішення № 22 від 14.05.93 р. центром адміністрації Кемеровської області, на ведення робіт зі спорудження вентиляційних шпар у Кузбаському вугільному басейні " Северокузбасвугілля", АТ шахти "Распадська", АТ КК "Кузбасвугілля".

Інвестиційний задум.

Перспективні напрямки в ГОАО "Первомайське ШПУ" на даному етапі полягають у будівництві буро-набивних паль, що використовуються при здійсненні протизсувних заходів і зміцненні існуючих будинків і споруджень при будівництві метрополітенів.

Фірма має велике замовлення на будівництво буро-набивних паль при будівництві метрополітену в місті Казані, Татарстан РФ, загальна сума даного проекту – 4,7 млн. грн. При закупівлі відповідного устаткування, зокрема німецької установки фірми "BAUER" BG–12, вартістю 1,5 млн. грн., що працює по середніх і твердих породах, підприємство зможе виконати даний і інші замовлення швидко і якісно.

Для реалізації виробничої програми ГОАО "Первомайське ШПУ по бурінню стовбурів і шпар", у зв'язку з розробленим бізнес - планом, будуть потрібні кошти в сумі 3014200 грн., що при досягнутому рівні прибутковості фірми в базовий 2000р. рік зажадає додаткові кредитні ресурси в обсязі не менш 2950000грн.

Характеристика продукції і послуг.

ГОАО "Первомайське ШПУ" пропонує широкий перелік послуг, основними з який є:

1) спорудження стовбурів і шпар різного призначення;

2) проектні роботи, розробка спеціальних розділів проектів на буравлення стовбурів і шпар;

3) горнопроходчі і тоннельні роботи, проколи;

4) пристрій буронабивних паль, основ і фундаментів;

5) буравлення шпар для забору води і пристрій їх для експлуатації;

6) водозниження, водовідлив, глибинне водозниження;

7) будівельно-монтажні роботи;

8) грабарства;

10)роботи з пристрою зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж і устаткування.

Підприємство ГОАО "Первомайське ШПУ" гарантує якість виконаних робіт з наступними позиціями: довговічність стовбурів, що споруджуються, і шпар; здатність працювати в агресивному середовищі; безпека при проходці вертикальних вироблень.

З метою уніфікації вартісних характеристик асортиментної розмаїтості послуг, у дійсному бізнес-плані вводиться як базовий показник обсягу виконаних робіт поняття умовної одиниці послуг, за який приймається один метр готового стовбура.

Конкурентний аналіз.

Як уже було відзначено вище, основними конкурентами ПШПУ є родинні підприємства холдингу: Свердловське ШПУ, Торезське ШПУ, Донецьке ШПУ.

Відмінною рисою Первомайського шахтопроходчого управління є наявність цеху по виготовленню шахтної кріпи. Такого цеху не має жоден з конкурентів, і тому вони змушені купувати шахтну креп у єдиного заводу - виготовлювача на Україні і Донецького народного ремонтно-механічного заводу. Даний завод є монополістом на ринку по виробництву шахтної кріпи, і встановлює дуже високі ціни. Першотравневе ШПУ, маючи даний цех, може саме робити шахтну креп, що обходитися в 2 рази дешевше і тим знижує собівартість виконаних робіт.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Управління, як соціальний феномен
Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів. Психологія, яка досліджує таємниці ...

Управління якістю на підприємстві
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з н ...

Вдосконалення організації допоміжного виробництва
В останні роки відбулися помітне покращення макроекономічної ситуації в результаті зростання обсягів виробництва в харчовій промисловості, експортно-орієнтовних галузях, а також в галуз ...

Розділи