Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України

Найхарактернішим показником ефективності інноваційної діяльності, що водночас характеризує і конкурентоспроможність продукції, є зростання обсягу реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Оцінку ефективності інноваційної діяльності у промисловості сьогодні в цілому доцільно давати за результатами аналізу динаміки реалізації продукції саме на зовнішньому ринку, оскільки міжнародний досвід свідчить, що успішний вихід країн із кризи за допомогою інновацій починається нині у першу чергу шляхом експорту високотехнологічної продукції.

Наявність проблеми з реалізацією української продукції на зовнішньому є підтвердженням поки, що низької конкурентоспроможності продукції вітчизняного товаровиробника [1].

Дані за 2008 рік в порівнянні з 2006р. вказують на небажану динаміку (рис.6)

Рис. 6 Динаміка кількості підприємств, що реалізовують іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України

Як бачимо з рис. 6, кількість підприємств у 2008 році, що реалізовують іншу неметалеву мінеральну продукцію на зовнішньому ринку, в порівнянні з 2006 роком, стрімко зменшилась. І судячи з ситуації, яка склалась на ринках України в зв’язку з фінансовою кризою ця кількість зросте не скоро.

Таблиця 8

Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України у 2006-2008 р.р. [6]

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України

Відхилення (тис.грн)

тис.грн

у % до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006/2007

2008/2007

105085

116763

150849

22,6

15,7

15,4

+11678

+34086

Дані таблиці 8 свідчать про те, що обсяги реалізованої продукції у 2007 році в порівнянні з 2006 р. збільшились на 11678 тис.грн., а в 2008 в порівнянні з 2007 збільшились на 34086 тис.грн. Проте якщо аналізувати у відсотках до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції то у 2006 році він становив 22,6 %, а вже у 2007році зменшився на 6,9% , а в 2008 році на 0,3 % (в порівнянні з 2007 роком) .

Подано ( отримано ) заявок на видачу охоронних документів до (від) Державного департаменту інтелектуальної власності та патентних відомств інших країн

Одним з важливих критеріїв оцінки конкурентоспроможності й технічного рівня будь-якої продукції, технології, технічного рішення тощо є наявність охоронних документів, що, в свою чергу, сприяє активізації інноваційної діяльності в промисловості.

Минулого року (2008р. ), серед підприємств, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію, спостерігалося зростання активності у поданні заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності (таблиця 9). Так, до Держпартаменту України надійшло 3 заявки на винаходи, тоді як у 2007 році не було жодної. На корисні моделі надійшло 3 заявки у 2007 році, а в 2008 р.- 6 заявок.

Отримали 7 заявок на винаходи у 2008 році, на корисні моделі надійшло 6 заявок, на промислові зразки – 2 заявки (таблиця 10)

Таблиця 9

Кількість поданих заявок на видачу охоронних документів підприємствами, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за 2006-2008 р.р.[6]

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Подано заявок на видачу охоронних документів

До Державного департаменту інтелектуальної власності

До патентних відомств інших країн

винаходи

корисні моделі

промислові зразки

винаходи

корисні моделі

промислові зразки

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

-

3

3

6

-

-

-

-

-

1

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Процесні теорії мотивації
Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів у кінцевому підсумку визначається не тільки цілями, правильно визначеними плановими орієнтирами чи якісно розробленими ріше ...

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
В умовах ринку становище підприємств докорінно змінюється, розширюються їх права й обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльн ...

Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії
Інноваційний менеджмент є частиною стратегічного менеджменту і органічно вписується в "концепцію діаманта", автором якої є відомий економіст Майкл Портер. За цією концепцією при зростаючому ...

Розділи