Покращення організаційної структури управління виробництвом .

Структура апарату управління повинна бути оптимальною , коли встановлюються раціональні зв’язки при найменшому числі ступенів управління , гнучкою та простою . Вона повинна забезпечувати економічність управління . Основна мета цієї вимоги полягає в тому , щоб потрібний ефект від управління досягався при мінімальних витратах на управлінський апарат . Для удосконалення вже існуючої організаційної структури управління виробництвом нам потрібно сформувативсебічно обгрунтовані структурні підрозділи .

Для обгрунтованого вибору того чи іншого варіанту внутрішньої структури необхідно проаналізувати організаційно-технічні умови та кількість структурних одиниць , що входять до його складу . Для цих цілей можна використати метод ,з допомогою якого отримані наступні залежності :

Y1 = 0.60 + 0.0206X ;

Y2 = 0.06 + 0.0925X ;

Y3 = -0.26 + 0.2567X ;

Y4 = -1.66 + 0.6272X ;

де Y1 – число заступників керівника відділу ;

Y2 – кількість бюро у відділі (керівників бюро) ;

Y3 - кількість груп (старших виконавців) ;

Y4 – чисельність виконавців ;

X – чисельність службовців у відділі .

Таблиця 1 Штатний розклад

№ п/п

Назва підрозділів

Всього

Чол.

1

Управління технічного розвитку та якості

70

2

Управління маркетингу

35

3

Управління матеріально-технічним забезпеченням

12

4

Фінансово-бухгалтерське управління

20

5

Юридично-претензійний відділ

5

6

Штаб ЦО

10

7

Відділ охорони праці і навколишнього середовища

2

8

2 відділ

6

9

Диспетчарське бюро

Всього

20

180

Таблиця2 Порівняння розрахункової та фактичної чисельності ІТП і службовців

п/п

Назва посадових категорій

Загальна чисельність

+

-

Розрахункова

фактична

1

Керівники підрозділів

8

8

2

Заступники

9

10

1

3

Начальники бюро

16

11

5

4

Старші виконавці

43

28

15

5

Виконавці

99

123

24

ВСЬОГО

175

180

5

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Оглядово-аналітичні документи
Актуальність теми: Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно збільшується. ...

Cистема управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ Харків'янка
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств найважливішим завданням стає управлі ...

Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії
Інноваційний менеджмент є частиною стратегічного менеджменту і органічно вписується в "концепцію діаманта", автором якої є відомий економіст Майкл Портер. За цією концепцією при зростаючому ...

Розділи