Прогнозування обсягу виробництва їдальні «Енергетик»

Реалізація запропонованої стратегії удосконалення торогово-виробничої діяльності їдальні «Енергетик» матиме позитивний вплив на діяльність підприємства, оскільки вона спрямована на удосконалення виробничої та торгівельної сфери, системи управління, підвищення якості продукції та обслуговування і ін.

Що стосується кожного з перерахованих елементів, то вони означають: орієнтація на споживача, вивчення їх попиту; формування асортименту продукції та послуг, виходячи із потреб споживачів, гнучку політику ціноутворення; вибір найбільш ефективних методів реалізації; використання різних засобів стимулювання продаж та підвищення ефективності реклами.

На нашу думку, подібні заходи будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності їдальні та збільшенню потоку споживачів, що , в свою чергу, приведе до збільшення обсягів виробництва.

Спираючись на результати моментних спостережень у залі їдальні та запропоновані заходи підвищення ефективності роботи підприємства, можна передбачити підвищення попиту на продукцію та послуги (таблиця 4.1).

За результатами аналізу фактичної кількості споживачів було встановлено, що на сьогоднішній день їдальню відвідує в середньому 200 чоловік/день. Як показало анкетне опитування, кількість відвідувачів збільшиться на 35% або 70 чоловік, якщо у їдальні підвищиться якість продукції та обслуговування.

Таким чином, за рахунок підвищення якості страв та послуг їдальня має можливість збільшити кількість відвідувачів до 200+70=270 чоловік за день. Середня вартість одного набору становить 3 грн., тому ми можемо спрогнозувати майбутній товарообіг від надання послуг у харчуванні, реалізуючи страви власного виробництва:

(270 х 250 роб днів) х 3,0 грн = 202500 грн. за рік.

Враховуючи результати аналізу середнього набору страв, які обирають споживачі, ми прийшли до висновку, що 80% відвідувачів хотіли б купувати солодкі страви, асортимент яких у їдальні неширокий. Серед напрямків удосконалення торгово-виробничої діяльності їдальні ми пропонували у розділі 3 розширити асортимент продукції за рахунок введення у меню нових солодких страв (крем, мус, буше) за нетрадиційною технологією приготування. Отже, з вище наведених даних ми можемо зробити висновок, що серед бажаючих споживачів користуватись послугами їдальні теж буде в середньому 80% потенційних споживачів солодких страв. Їх кількість буде становити:

- за день - (270 х 0,8) = 216 чоловік;

- за тиждень – 216 х 5 днів = 1080 чоловік;

- за рік – 216 х 250 роб. днів = 54 000 чоловік.

Враховуючи той фактор, що один чоловік за один прийом їжі споживає 1 –1,5 солодких страв, ми можемо спрогнозувати кількість десертних страв, які будуть реалізовані через роздаткову їдальні. Таким чином, за день у їдальні буде реалізовуватись:

216 х 1,5 = 324 солодких страв.

Вважаючи той факт, що в середньому вартість солодких страв буде становити 0,4 грн, ми можемо розрахувати майбутній товарообіг по солодким стравам за день:

324 х 0,4 = 129,6 грн./день

або 129,6 х 250 =32400 грн./рік.

За даними анкетного опитування 10% опитаних респондентів серед співробітників підприємтсва «Енергетик» мають бажання отримувати дієтичне харчування, задоволення потреб яких дасть можливість збільшити потік споживачів на 66 чоловік за тиждень. Середня вартість набору дієтичного харчування становить 3 грн 58 коп. таким чином, товарооборот їдальні від реалізації дієтичних страв зросте на:

3,58 х 66 = 236,3 грн/тиждень

або 11342 грн./рік.

Наступним напрямком удосконалення торгової діяльності їдальні є перепрофілювання буфету на бар, де буде реалізуватись як продукція власного виробництва, так і куповані товари. Такий захід дасть нам можливість збільшити товарообіг, особливо за рахунок реалізації купованих товарів.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
В умовах ринку становище підприємств докорінно змінюється, розширюються їх права й обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльн ...

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Тема контрольної роботи "Стратегічний аналіз у системі управління підприємством". Мета роботи розглянути такі питання: - концепція стратегічного управління; - зміст, ...

Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства Ларіс
Планування є однією з основних функцій управління й у жодному разі не може бути поза увагою ні практиків, ні науковців. З різних аспектів планування (оперативного, поточного, перспективного) більшість ...

Розділи