Мотивування

З врахуванням місії і цілей МП описуємо механізми мотивування і заносимо їх в табл. 3.

Таблиця 3

Застосовування теорії мотивації на малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Назва теорії мотивації

Короткий зміст та

особливості

застосування

Обґрунтування

можливості застосування в організації

Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія.

Герцберга

ГІГІЄНІЧНІ ФАКТОРИ:

1.Політика МП і адміністрації – скерована на спільну зацікавленість в створенні іміджу підприємства.

2.Умови праці – близькі до взірцевих західних.

3.Заробіток – пов’язаний з результатом роботи кожного і відчуттям перспективи росту.

4.Міжособисті відносини – ієрархічна, виконавча. Залежність при колегіальних ступенях.

5. Контроль за роботою – самоконтроль в системі “батога і пряника” – від “нагороди” за результат втрати роботи.

МОТИВАЦІЇ:

1.Успіх МП – гордість працівників, що там працюють.

2.Просування на службі – розвивається фірма – є шанс зайняти вищий ранг.

3.Визнання – подвійне від керівництва від клієнтів

4.Висока ступінь відповідальності – матеріальна, зв’язана з працею з автомобілем і професійна – безпека руху.

5. Можливість творчого і ділового росту – зв’язана з сервісом автомобіля 2002 року, комп’ютеризація робочих місць.

Економічна ситуація на Україні 2002 р змушує застосування мотивації, що дає фізіологічний мінімум сьогодні і стимулює всі фактори психологічного плану на підготовку особистості до роботи в реальному ринку завтра. Тісне пов’язання теорії очікувань росту з теорією справедливої винагороди.

Для менеджменту комбінована комісійна або прогресивно-комісійна форма оплати з фіксованим мінімумом.

Для робітників комбінована (почасово-відрядна).

На основі теорії мотивації встановлюємо оплату працівникам МП. Величини розрахунків заносимо в табл. 4.

Таблиця 4

Результати розрахунків заробітної плати працівників на малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Посадові особи

Посадовий оклад (тарифна ставка), грн.

Надбавки,

доплати

Премії

Величина місячної заробітної плати, грн.

Величина раціональної заробітної плати, грн.

Характер

Величина, грн.

Характер

Величина, грн.

Генеральний директор

Керівник сервісу

Заступник з маркетингу

Начальник відділу постачання

Начальник торгового відділу

Начальник відділу реклами.

Бухгалтер

Спеціаліст по комп’ютерах

Майстер

Комірник

Робітники

Водії

Прибиральниці

600

500

500

400

400

400

400

400

300

270

250

250

250

Персональна

За поза нормований час

-

-

-

-

-

100

100

50

50

50

50

30

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

Від прибутку

За виконання О.В.З

За якість робіт

За освоєння суміжних професій

Особливі умови праці

Від р

500

300

300

100

100

100

100

50

50

20

20

1200

800

800

500

500

500

500

550

400

320

320

320

280

1200

800

800

500

500

500

500

550

450

350

370

370

300

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Державна служба зайнятості як централізований орган виконавчої влади
Минуло вісімнадцять років з того часу, як у міських і районних центрах зайнятості було офіційно розпочато реєстрацію безробітних в Україні, тобто в державі почав формуватися і діяти рино ...

Аналіз та прогнозування ринку праці
Специфіка ринку праці визначається особливістю того товару, який на ньому представлений. Праця невіддільна від людини, вона є формою життєдіяльності особи тому не може бути об’єктом купівлі-прод ...

Управління якістю на підприємстві
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з н ...

Розділи