SWOT- аналіз ЗЕД підприємства

Проводячи аналіз підприємства, необхідно оцінити сильні і слабкі сторони в області його внутрішнього середовища.

Таблиця 2.9 - Сильні і слабкі сторони підприємства

Область діяльності

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1

2

3

ВИРОБНИЦТВО

1. Наявність резервів підвищення виробничих потужностей підприємства; 2. Високий рівень якості продукції.

1. Відносно невисока ємкість складського господарства; 2. Низький рівень завантаженню виробничих потужностей;

ТЕХНОЛОГІЯ

1. Наявність високої технології на рівні НОУ-ХАУ; 2. Досвідчений колектив технологічної служби підприємства; 3. Широкі можливості в області розширення номенклатури виробів, що випускаються.

1. Брак вільних грошових коштів на розробку нових видів продукції; 2. Витіснення з асортиментних сегментів.

ПЕРСОНАЛ

1.Сталий висококваліфікований колектив працівників.

1.Незначна питома вага молодих фахівців; 2.Припинення програми підвищення кваліфікації працівників.

ОРГАНІЗАЦІЯ

1. Роками відпрацьований механізм управління кадрами; 2. Ефективний розподіл посадових обов'язків між керівниками

1. Відсутність ефективної маркетингової служби на підприємстві, підприємство фактично працює на замовлення.

МАРКЕТИНГ

1. Висока репутація підприємства в області якісної продукції; 2. Низька ціна

1. Відсутність програми маркетингової служби на підприємстві; 2. Низький рівень реалізації; 3. Зростання конкуренції

ФІНАНСИ

1. Фінансова незалежність від кредиторів 2. Можливість торгівлі через фірмову мережу магазинів

1. Зростання заборгованості дебіторів; 2. Кредиторська заборгованість до бюджету.

На основі проведеного дослідження по виявленню сильних і слабких сторін у внутрішньому середовищі підприємства, можна сформувати SWOT матрицю, що відображає можливості і погрози підприємства при комплексному підході до раніше описаним негативам і позитивам.

Таблиця 2.10 - SWOT - матриця

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1

2

Імідж; Якість; Широкий асортимент; Сучасні технології; Кваліфікований персонал;

Нерозвиненість маркетингу; Відсутність ефективної системи управлінського обліку; Сповільнена реакція на ринкові вимоги; Пошук невеликих часткових поліпшень, що грунтуються на минулих результатах роботи.

МОЖЛИВОСТІ

ПОГРОЗИ

Ефект масштабу; Збільшення ринкової частки; Збільшення прибутку; Захоплення ринкової ниші на Російському ринку; Можливість відкриття фірмових магазинів в РФ; Випуск нових видів продукції на російський сектор

Посилення конкурентів; Посилення податкового тиску; Витіснення на регіональних ринках; Витіснення з асортиментних сегментів; Поглинання сильнішою компанією або промисловою групою; Погіршення міждержавних відносин. Погіршення платоспроможного попиту.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру Сумилада)
Для дослідження була обрана тема «Особливості формування сучасних структур управління підприємством та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна заб ...

Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом
Трудова діяльність працівника документально відображається в механізмах прийняття, звільнення, переведення, надання відпусток та інші. Документування трудової діяльності здійснюється відділом кадрів ...

Вдосконалення організації допоміжного виробництва
В останні роки відбулися помітне покращення макроекономічної ситуації в результаті зростання обсягів виробництва в харчовій промисловості, експортно-орієнтовних галузях, а також в галуз ...

Розділи