Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Проведемо фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Таблиця 2.8 - Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2008

2007

Стаття

Код

Надходження

Витрата

Надходження

Витрата

1

2

3

4

5

6

1.Рух засобів, в результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

1826,0

199,3

Коректування на:

Амортизацію необоротних активів

020

4385,3

X

5242,9

X

Збільшення (зменшення) забезпечення

030

887,1

222,7

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниці

040

Збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

453,5

220,0

Витрати на оплату відсотків

060

89,0

X

122,8

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних

070

7640,9

6009,7

Збільшення (зменшення):

Оборотних активів

080

2950,4

3640,1

Витрат майбутніх періодів

090

115,4

46,0

Збільшення (зменшення):

Потокових зобов'язань

100

14125,8

275,8

Доходів майбутніх періодів

110

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

9550,7

2047,8

Сплачені:

Відсотки

130

X

89,0

X

122,8

Податки на прибуток

140

X

321,0

X

247,2

Чистий рух засобів до надзвичайних ситуацій

150

9960,7

1677,8

Рух засобів від надзвичайних ситуацій

160

Чистий рух засобів від операційної діяльності

170

9960,7

1677,8

2.Дв-ие засобів в результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

Фінансових інвестицій

180

-

X

X

Необоротних активів

190

3,3

X

14,0

X

Комплексів власності

200

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій. Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнес ...

Періодизація розвитку міжнародного бізнесу комерційна ера, ера експансій, ера концесій
В наш час дуже сильно розвинений міжнародний бізнес. Але так було не завжди. Були часи, коли торгові відносини держави відбувалися лише із сусідніми державами, із якими був спільний корд ...

Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку Чорноморка
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогрес ...

Розділи