Структура управління компанією «Київстар»

Одна з складових успіху компанії на ринку - це чітка організаційна структура і грамотний розподіл обов'язків і функцій між співробітниками.

Управління персоналом є стратегічним питанням для керівництва компанії. Згідно стратегії, прийнятої в компанії, високий професіоналізм персоналу - це гарантія успішної роботи компанії на ринку.

Організаційна структура підприємства дозволяє визначити основні зони впливу та формування конкурентної стратегії компанії.

Штат співробітників «Київстар» налічує 120 чоловік. Управління здійснюється сукупністю підрозділів, що спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт, де фахівці одного профілю об'єднані в певні відділи, а саме: відділ маркетингу, фінансовий відділ, відділ логістики (склад і поставка товару). У кожному підрозділі є свій керівник: фінансовий директор – бухгалтерія, директор по маркетингу – маркетологи і т.п. Всі відділи взаємопов'язані між собою і підкоряються генеральному директору. Таким чином, можна визначити структуру управління компанії - лінійно-функціональна (рис. 2.2).

Рис 2.2. Організаційна структура компанії «Київстар»

Розподіл повноважень в компанії:

· на фінансовий відділ покладена задача обліку матеріальних цінностей і фінансів, ведення балансу фірми;

· на відділ маркетингу покладена задача розробки і планування маркетингових програм, аналіз продажів, проведення маркетингових досліджень і т.д.;

· на відділ управління з розвитку продукту покладена задача по роботі з розширення та оновлення асортименту пропонованих послуг;

· відділ з управління персоналом здійснює тренінгову та консультаційну роботу в сфері управління організацією, реалізує програми особистісного й професійного розвитку, проектного менеджменту;

· технічний відділ – це робота зі стаціонарним зв’язком, технологіями мобільного зв’язку, розробка та прийняття комунікаційних рішень;

· керівник з продажів безпосередньо вирішує всі питання, що стосуються функціонування точок на місцях та відкриття нових.

Всім процесом управляє президент компанії, він же делегує задачі, а разом з ними і повноваження кожному конкретному підрозділу або ланці організації. У свою чергу, підрозділи і ланки організації приймають на себе зобов'язання по виконанню цих задач і несуть відповідальність перед керівником в рамках посади.

Функції, які виконує відділ не розподілені чітко між співробітниками, робота виконується в міру необхідності і повноваження розподіляються начальником відділу по його розподілу.

На результатах реалізації планів заснований контроль і оцінка ефективності управління мережею. Контроль здійснюється по наступних критеріях: динаміка прибутку, об'єм продажів, кількість постійних клієнтів. Можна виділити стратегічний контроль, поточний контроль за виконанням конкретних заходів, а також контроль прибутковості, що має на увазі аналіз фактичного прибутку і ефективності маркетингових зусиль.

Для розвитку, керівництво мережі «Київстар» реалізує спеціальні програми по управлінню персоналом:

· проводить спеціальні програми по мотивації співробітників, тобто преміювання кращих;

· дає їм можливість швидко просуватися по кар'єрним сходам;

· постійно проводить майстер-класи по їх навчанню.

Аналізуючи організацію загального управління, було помічено, що організаційна структура фірми відповідає справжньому положенню і існуючим цілям, надалі, при зміні стратегії, організаційну структуру доведеться видозмінити. У організації відсутні процедури участі персоналу в ухваленні якого-небудь управлінського рішення.

Права і обов'язки покладені на співробітників, несучих відповідальність за конкретну роботу. Проте спостерігається порушення інформаційних потоків, що виявляються в нечіткості взаємодії між підрозділами. У цьому напрямі ведеться робота, ведеться вивчення способів використання систематизованих процедур і техніки в процесі ухвалення рішень.

У компанії «Київстар» особлива увага надана найму працівників. Найм персоналу відбувається за допомогою спеціалізованого кадрового агентства, з яким укладений договір про довгострокову співпрацю.

За умов даного договору кадрове агентство веде відбір, навчання і перекваліфікацію персоналу компанії.

На підприємстві існують можливості для кар'єрного зростання; рівень зарплат вищий, ніж середній по галузі. Щорічно всі працівники компанії проходять атестаційну комісію, з метою з'ясування їх професійної придатності. Ефективність такої організаційної структури управління компанією та взагалі, стратегічної політики, доведено багатьма національними нагородами. Серед них: 23 листопада 2007 року Президент «Київстар» — кращий топ-менеджер України. Згідно рейтингу «Кращих топ-менеджерів України» аналітичного ділового журналу «Комп&ньон», Ігоря Литовченко визнано кращим топ-менеджером України-2007 — він посів третє місце у рейтингу. Його сильними сторонами названо: харизматичність, бізнес-результативність, професіоналізм, залученність у бізнес, корпоративний і управлінський потенціал.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських ріше ...

Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
Існують численні спроби сформулювати як функції керівника в колективі, так і властиві йому риси особистості, наявність яких необхідно для успішного створення позитивного морально-психоло ...

Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
На сьогоднішній день дослідження сфери управління є дуже актуальною темою. Більшість фахівців приділяють велику увагу розробкам рекомендацій з усунення проблем, що виникають через неефе ...

Розділи