Ефективність інноваційного менеджменту

Однією з цілей інноваційного проекту є доказ потенційним партнерам того, що фірма в стані реального проводитиме необхідну кількість товарів з вищою якістю.

Основними завданнями інноваційного проекту на рівні організації є:

визначення основних цілей проекту, виду інновації (реконструкція, впровадження нових технологій і т.д.) і доказ відповідності проекту загальним цілям фірми;

виклад конкретних результатів реалізації проекту (збільшення об'єму продажів на X млн. рублів; отримання чистого прибутку на X млн. рублів; збільшення частки фірми на існуючому ринку від X до Z% і т.д.);

вибір інноваційної стратегії фірми по досягненню поставленої мети реалізації проекту;

визначення конкретних заходів для реалізації в рамках прийнятої інноваційної стратегії;

визначення можливих форм участі інвесторів в здійсненні інноваційного проекту;

визначення нового вигляду товарів і послуг, які пропонуватимуться фірмою в результаті розробки і реалізації проекту;

визначення джерел фінансування;

розрахунок рівня прибутковості;

визначення зразкового терміну окупності;

розрахунок зразкового життєвого циклу інноваційного проекту;

визначення перспективи подальшого розвитку фірми на основі даного проекту.

Інноваційний проект орієнтований на розробку певного ринку, а також на конкретного споживача. Головною дією для досягнення успіху фірми на ринку є постійні розробки нововведень, які пов'язані як з скороченням життєвого циклу товарів і зміни попиту споживачів, так і із загостренням конкуренції, зокрема, розробкою нового вигляду виробів і послуг, а також інших дій конкуруючих фірм.

При розробці інноваційних проектів потрібно враховувати, що сучасні інноваційні проекти, як правило, вимагають значних інвестицій, які не завжди є. Тому питання про інвестиції є найбільш важко вирішуваною проблемою, оскільки потрібно довести необхідність, вигідність і ефективність даного проекту. Головним в цьому випадку є вибір джерела фінансування, його об'єм, рівень плати за часом і т.д. В цьому випадку потрібно довести своєму інвесторові суть свого проекту, продемонструвати переваги партнерства і, найголовніше, доходи, які вони отримають, як мінімальні, так і максимальні. Всі ці показники слід відповідним чином оформляти, щоб переконати інвесторів вкласти свій капітал.

Інноваційний проект повинен бути достатньо докладним, щоб, ознайомившись з ним, потенційні інвестори змогли отримати повне уявлення про передбачувану програму і зрозуміти її цілі. Склад і ступінь деталізації інноваційного проекту залежать від розмірів майбутньої програми і сфери, до якої вона відноситься. Наприклад, якщо передбачається налагодити виробництво якої-небудь продукції або впровадження технологічних інновацій, то повинен бути розроблений вельми докладний план, що диктується складністю самого кінцевого продукту інноваційної програми і складністю ринку цього продукту. Склад інноваційного проекту також залежить від розміру передбачуваного ринку збуту, наявності конкурентів і перспектив використання результатів програми.

Інноваційний процес охоплює багато учасників і багато зацікавлених організацій. Він може здійснюватися на державному (федеральному) і міждержавному рівнях, в регіональних і галузевих сферах, місцевих (муніципальних) формуваннях. Всі учасники мають свої цілі і фундирували свої оргструктур для їх досягнення.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
  Підготовка УР неможлива без вивчення ситуації, в якій знаходиться система, і умов зовнішнього середовища. Інформація про ситуацію повинна бути достовірною і повною (надлишок інформації викл ...

Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
Існують численні спроби сформулювати як функції керівника в колективі, так і властиві йому риси особистості, наявність яких необхідно для успішного створення позитивного морально-психоло ...

Аналіз використання робочого часу менеджера
Світовий досвід довів життєвість і ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, у раціональному використанні трудових ресурсів, матеріальних і фінансових ресурсів, у ство ...

Розділи