Соціальне забезпечення праці менеджера

Різновидом соціальних відносин є соціально-трудові відносини, пов’язані із забезпеченням суспільних й особистих потреб працівника, забезпечення праці засобами і ресурсами, регулювання режиму праці та відпочинку, збереження працездатності й розвиток творчого потенціалу особистості.

Соціальне забезпечення – система, що складається із 3 блоків:

1. Створення соціальних умов для якісного ефекту праці менеджера.

2. Формування і розвиток соціальних якостей особистості, обумовлених суспільними цінностями, нормами поведінки, традиціями суспільства і підприємства.

3. Функції та розвиток соціальних відносин між особами (працедавцями, працівниками і персоналом).

Групи функцій соціального забезпечення праці:

1) соціальні процеси, що впливають на форми праці:

· створення умов, які гарантують громадянські права і свободу в трудовому колективі;

· забезпечення технічної безпеки, виробнича санітарія, охорона праці;

· забезпечення працездатності, здоров’я працівників;

· створення можливостей для соціального пристосовування

· персоналу;

· розвиток соціально-побутової сфери;

· створення умов для участі працівників в управлінні підприємством;

2) процеси, що впливають на якість змісту праці та життя:

· забезпечення потреби в зростанні освітнього і культурного рівнів персоналу;

· забезпечення трудової дисципліни і правопорядку;

· розвиток трудової активності;

· формування сприйнятливості до інновацій і нововведень;

· створення умов для творчої та ініціативної праці.

3) процеси соціального управління:

· підбір й розстановка кадрів;

· удосконалення соціально-демократичної структури трудового колективу;

· формування соціально-психологічного клімату в організації;

· створення і регулювання діяльності соціальних органів, необхідних для розвитку трудового колективу.

Соціальне управління використовує такі типи впливу (цільові дії) менеджера на персонал:

1) зацікавленість персоналу;

2) надання додаткової інформації;

3) збір лінійних учасників трудової діяльності;

4) розробка прогнозів розвитку за різних ситуацій, форм і методів вирішення;

5) узагальнення за наслідками праці;

6) заохочення;

7) співпраця – залучення до вироблення рішень;

8) спільне встановлення критеріїв;

9) комунікабельність;

10) спостереження реакцій групи на варіанти рішень для запобігання конфліктних ситуацій.


Інші статті по менеджменту

Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
Останні події в світі, спричинені глобальною світовою кризою, показали, що насиченість ринків, глобальний характер пропозиції товарів та послуг переводять справу завоювання ринків у площину динамічної ...

Сучасні методи управління проектами
Ще не давно існування поняття «проект» було обмежено в основному технічною сферою: його використовували, як правило, у будівництві (проект будинку, заводу, вокзалу та ін.). Сьогодні це ...

Аналіз використання робочого часу менеджера
Світовий досвід довів життєвість і ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, у раціональному використанні трудових ресурсів, матеріальних і фінансових ресурсів, у ство ...

Розділи