Організація, проведення та керівництво практикою

Базами практики є сучасні виробничі та комерційні підприємства, що досягають успіхів у своїй діяльності на основі підприємливості, обміркованого ризику та всебічного використання досягнень науки, техніки та передового досвіду, включаючи сучасні технології та ефективне використання персональних комп’ютерів.

З такими підприємствами університет укладає договори на проведення практики.

З дозволу кафедри і на основі умов контракту про навчання студенти самостійно підбирають підприємства для проходження практики і пропонують заключати з ними відповідні договори.

Розподіл студентів по базах практики з урахуванням їх побажань здійснюються кафедрою менеджменту. При цьому до уваги беруться теми магістерських робіт і можливості їх виконання на підприємствах.

Проведення практики забезпечується: написанням звітів з практики та науково-дослідної роботи.

З урахуванням вимог ринку праці, прогнозованої зони майбутньої діяльності і можливостей баз практики, студенти можуть проходити переддипломну практику на посаді топ-менеджера.

Практика починається з ознайомлення студентів з програмою і завданнями практики, організаційними питаннями і вимогами до звіту з практики.

Студенти повинні ознайомитись з правилами охорони праці, внутрішнього розпорядку, яких необхідно дотримуватись при проходженні практики.

Для організації і забезпечення проходження студентами практики назначаються два керівника: від університету і від підприємства – бази практики.

Керівник практики від кафедри здійснює наступні дії:

1. Здійснює інструктаж, студентів, що відбувають на бази практики, видає їм відповідні документи (щоденники, календарний графік, індивідуальні завдання) та роз’яснює систему звітності з практики;

2. Контролює проведення зі студентами-практикантами інструктажу з охорони праці та техніки безпеки, виконання студентами програми практики та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, консультує студентів та надає методичну допомогу керівникам практики від підприємства та студентами у підготовці звітів та виконанні індивідуальних завдань. При необхідності організує читання на підприємствах студентами лекцій досвідченими спеціалістами.

3 Рецензує звіти студентів, визначає місце їх захисту та бере участь в роботі комісії, що приймає цей захист.

4. Забезпечує студентів необхідними документами для виконання програми і завдань практики.

Керівник практики від бази практики виконує наступні дії:

1.Несе особисту відповідальність за проведення практики;

2. Організовує практику відповідно до програм практики;

3.Влаштовує студентів на робочі місця, забезпечує проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці, а також табелювання студентів.

Якщо на базах практики є вакантні місця, робота на яких відповідає вимогам програми практики, студенти можуть зараховуватись на штатні посади з відповідною сплатою праці. При цьому не менше 50 відсотків робочого часу повинно витрачати на загально професійну підготовку за програмою практики.

4. Всебічно сприяє виконанню студентами графіку та програми практики; консультує студентів, ділиться практичним досвідом, надає допомогу в одержанні інформації для підготовки звітів та виконання індивідуальних завдань. Залучає студентів до суспільної роботи. Організує зустріч практикантів з керівниками підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
  Харчова і переробна промисловість України – одна із стратегічних галузей економіки, призвана забезпечувати стійке постачання населення необхідними якісними продуктами харчування. &nb ...

Мотивація робітників в сучасних умовах
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, н ...

Особливості антикризового управління
Стратегія підприємства, як відомо, — це комплексний план досягнення місії організації, а стратегія управління являє собою господарську політику, розроблену на основі передбачення майбут ...

Розділи