Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем

Центральне завдання - поліпшення інформованості ОПР. Ступінь інформованості - відношення фактичного рівня інформації до необхідного. Потреба в інформації - різниця між ними. Допоміжними критеріями забезпеченості інформацією є:

- Кількість інформації (повнота);

- її значимість;

- Точність;

- Надійність;

- Зрозумілість (наприклад, відсутність семантичних помилок);

- Актуальність;

- Гнучкість;

- Економічна ефективність інформаційного процесу (співвідношення прибутку від інформації і витрат на неї);

- Облік захищеності інформації.

- Інформаційні технології досить різноманітні. При їх виборі слід врахувати:

- Коли, як часто, як довго здійснюється зв'язок;

- Хто з ким зв'язується;Як пов'язані учасники ("зірка , "коло", "колесо", "ланцюг", селектор");

-Що є предметом і чим вона здійснюється.


Інші статті по менеджменту

Трудовий договір і контракт
Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього положення рівність трудових прав незалежно від походження, с ...

Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
Як багато побутує крилатих фраз про працю, скільки народної мудрості їй присвячено! Проте гідна праця передбачає і відповідну винагороду, яка просто потрібна людині для того, щоб знову не опинитися у ...

Прес-служба Кабінету Міністрів України
Аналізуючи досвід роботи журналістів і ЗМІ з прес-службами, можна помітити проблеми в інформаційній взаємодії. На жаль, далеко не всі прес-служби розуміють всю відповідальність, здійсню ...

Розділи