Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем

Центральне завдання - поліпшення інформованості ОПР. Ступінь інформованості - відношення фактичного рівня інформації до необхідного. Потреба в інформації - різниця між ними. Допоміжними критеріями забезпеченості інформацією є:

- Кількість інформації (повнота);

- її значимість;

- Точність;

- Надійність;

- Зрозумілість (наприклад, відсутність семантичних помилок);

- Актуальність;

- Гнучкість;

- Економічна ефективність інформаційного процесу (співвідношення прибутку від інформації і витрат на неї);

- Облік захищеності інформації.

- Інформаційні технології досить різноманітні. При їх виборі слід врахувати:

- Коли, як часто, як довго здійснюється зв'язок;

- Хто з ким зв'язується;Як пов'язані учасники ("зірка , "коло", "колесо", "ланцюг", селектор");

-Що є предметом і чим вона здійснюється.


Інші статті по менеджменту

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

Сутність організаційних змін
Сьогоденному конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому знаходиться також перебуває в постійному русі. Задля того щоб не тільки не відст ...

Аналіз системи управління персоналом ВАТ Рівненська кондитерська фабрика
Актуальність теми дипломної роботи. В сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління персоналом залежить управління ...

Розділи