Оцінка ефективності системи менеджменту

Ефективність менеджменту – це результат управлінської діяльності, який характеризується з двох боків:

- показниками, які відображають побудову та функціонування системи менеджменту, їх соціальну сутність;

- показниками, що відображають результати виробничо-господарської діяльності;

Виділяють економічну, соціальну та організаційну ефективність менеджменту.

8.1. Економічна ефективність менеджменту – відображає економічні результати, які характеризують діяльність організації при певній системі управління.

8.1.1. Показники, які відображають функціонування системи менеджменту:

- по рівню автоматизації робочих місць управлінців це наявність комп’ютерів, їх під єднання до мережі Інтернет та внутрішньої локальної мережі; наявність зовнішнього та внутрішнього телефонних зв’язків; наявність селекторного та гучно мовного зв’язків;

- по рівню розробки інструктивного та нормативного матеріалу це наявність чітко визначених посадових обов’язків, інструкцій, технологічних схем ремонту та інших документів які враховують специфіку кожного робочого місця.

- по рівню технічної озброєності управлінців це наявність мобільного зв’язку, портативних оргтехніки, автомобілів.

8.1.2. Показники, що відображають результати виробничо-господарської діяльності з яких основними є показники платоспроможності та фінансової стабільності:

- коефіцієнт ліквідності:

Кл = (II розділ + III розділ активу балансу)/(III розділ пасиву балансу)

- коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Кал = (Грошові кошти (коди рядка 260-290 балансу))/ (III розділ пасиву балансу)

- коефіцієнт фінансової стійкості:

Кфс = (II розділ + III розділ пасиву балансу)/(I розділ пасиву балансу)

- коефіцієнт фінансової незалежності:

Кфн = (I розділ пасиву балансу)/(I розділ + II розділ + III розділ активу балансу)

- коефіцієнт ефективності використання активів:

Кева = (балансовий прибуток (форма №2))/(I розділ + II розділ + III розділ активу балансу)

- коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу):

Кк = (балансовий прибуток (форма №2))/(I розділ пасиву балансу)

8.2. Організаційна ефективність менеджменту – характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни.

В нашому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів менеджери вищого рівня беруть участь в зовнішніх контактах з державними інстанціями, організовують роботу менеджерів нижчого рівня, приймають участь у вирішенні питань економічного плану. Менеджери нижчого рівня організовують роботу майстрів сервісу, беруть участь у вирішенні питань постачання запчастинами. Організовують роботу салону продажу, вирішують питання маркетингу та реклами.

У менеджерів вищого рівня ненормована управлінська праця. У менеджерів нижчого рівня - нормована погодинна з пристосуванням до вигідної роботи з клієнтом.

По співвідношенні чисельності управлінських працівників між різними рівнями управління визначено що найбільше керівників середньої ланки тому швидкість прийняття управлінських рішень буде гальмуватись. Необхідна перебудова організаційної структури підприємства в раціональну див. п. 2.2.2

8.3. Соціальна ефективність менеджменту – відображає вплив системи менеджменту на процеси формування професійних характеристик працівників та керівників, формування корпоративного духу, психологічного клімату в колективі, атмосфери захищеності та причетності до цілей організації.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ Полтавський машинобудівний завод
Менеджмент - це процес ефективного продуктивного виконання роботи завдяки праці інших людей та співпраці з ними. Він дає нам уявлення про численні аспекти нашої повсякденної діяльності в ...

Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
На сьогоднішній день в Україні все більше розвивається підприємницька діяльність, адже Україна отримала статус країни з ринковою економікою. Все більше людей хочуть випробувати долю ...

Критеріі ефективності труда менеджмера
Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринк ...

Розділи