Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства

Стан і основні джерела формування майна підприємства можна побачити у зведеному звіті про фінансові результати за 2001 рік, а також порівнявши показники фінансової стійкості за три роки (1999; 2000; 2001).

Таб. 1 Фінансові результати (тис.грн)

Найменування статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 405,6

1 876,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1 134,2

1 560,0

Валові:

прибуток

050

271,4

316,5

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

3,5

5,0

Адміністративні витрати

070

112,0

130,2

Витрати на збут

080

87,3

146,1

Інші операційні витрати

090

27,0

12,8

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

100

48,6

32,4

збиток

105

-

-

Інші фінансові доходи

120

3,1

-

Інші доходи

130

10,0

-

Фінансові витрати

140

2,3

15,0

Інші витрати

160

35,6

8,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

23,8

9,4

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

7,1

2,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

16,7

6,6

збиток

195

-

-

Чисті: прибуток*

220

16,7

6,6

збиток

225

-

-

* Передбачається, що надзвичайних доходів і витрат на підприємстві немає. *’

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Стуктура апарату Кіровської районної ради
Мною, студенткою 4-го курсу Донецького державного університету управління, у період з 4 січня по 5 лютого, була пройдена комплексна з фаху та передвипускна практика, що є складовою части ...

Маркетинговi дослiдження фiрми
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику ...

Удосконалення управління персоналом організації
  Досвід розвитку малого і середнього бізнесу, як в Росії, так і за кордоном, показав, що ефективність системи людських взаємин в процесі праці є могутнім резервом підвищення продуктивності і ...

Розділи