Основні заходи по реалізації стратегії

Щоб досягти намічених стратегічних цілей підприємству «Тамцвет» слід:

1) Оскільки на виробництві напівпровідників застаріла технологія, не забезпечується необхідна чистота матеріалу, відчувається нестача коштів на модернізацію, то виробництво напівпровідників варто продати. Найбільш вигідним буде продаж, здійснений на аукціоні. Таким чином підприємство зможе отримати додаткові кошти на реалізацію своїх цілей.

2) Спробувати залучити інвесторів. Так, підприємство матиме можливість залучити для свого розвитку капітал ззовні. Це є, зазвичай, вигіднішим, аніж фінансування за рахунок кредитів.

3) Для розширення ринків збуту своєї продукції можна використати рекламу. Також можна створити свій сайт в Інтернеті, періодично проводити акції, здійснювати виставки продукції, створити систему знижок для постійних клієнтів, провести опитування серед споживачів щодо задоволеності продукцією.

4) Розширення асортименту можливе за рахунок створення певних комбінацій золотих прикрас із різнобарвними емалями, алмазним огранюванням, каучуком, натуральними й синтетичними каменями й ін. Можна створювати ексклюзивні високохудожні прикраси, які б мали певну художню цінність, виготовляти корпоративні подарунки, сувеніри, медалі, ювелірні значки, дрібні скульптури, значки з логотипом фірми, кубки тощо.

Позитивному іміджу сприятиме привабливе оформлення сайту, а також місць продажу продукції, застосування реклами, яка містила б інформацію про співробітництво підприємства з відомими клієнтами та постачальниками або ж опису своєї діяльності, виділяючи свої переваги в тому числі високу якість прикрас.

5) Недостатня завантаженість виробництва може бути зумовлена невідповідною забезпеченістю замовленнями, нерозвинутою мережею збуту продукції на внутрішньому ринку, залежністю від контрактів поставки сировини та іншими факторами, притаманними як підприємству, так і галузі в цілому. Щоб збільшити рівень завантаженості виробництва спрямувати свою діяльність на вихід на нові ринки, на розширення клієнтської бази, пошук нових контрагентів на виставках, в тому числі міжнародних, підвищення конкурентних переваг продукції, розширення асортименту продукції, що виготовляється та ін.

6) Щодо персоналу, то для забезпеченості відповідності його кваліфікації зайнятим посадам, слід провести анкетування, де основні питання повинні стосуватися задоволеності персоналу своєю роботою, зайнятою посадою, відповідності своїх навичок та знань зайнятій посаді. Це допоможе здійснити необхідні кадрові перестановки та дасть змогу вжити заходів для збільшення рівня задоволеності персоналу.

На підприємстві варто розробити систему мотивації персоналу, що сприяє росту продуктивності праці.


Інші статті по менеджменту

Європейські стандарти у сфері праці
В системі захисту основних прав і свобод людини у сфері праці і трудових відносин, соціального забезпечення та встановлення відповідного рівня їх правових гарантій є міжнародні норми пр ...

Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особл ...

Корпоративний імідж
Перш ніж перейти до аналізу практичних питань формування іміджу (образу) організації, звернемо увагу на деякі питання загальнотеоретичного плану. Згадуваний нами Е. Бернайз наголошував, ...

Розділи