Проведення SWOT-аналізу

Метод SWOT широко використовується як спеціальний метод аналізу середовища. Хоча існують певні проблеми, пов’язані з формуванням переліку факторів, оцінкою їх рангу та вибору пріоритетного сценарію.

На першому етапі визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища з подальшим їх рангуванням. Аналіз факторів макрооточення та рівень їх впливу на організацію наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Оцінка можливостей і загроз макрооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Важливість фактора

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості

1. Демографічна

1.1. Чисельність населення

2

3

+1

+6

2. Економічна

2.1. Купівельна спроможність населення

3

2

+1

+6

2.2. Фінансово-кредитна політика в країні

2

1

-1

-2

2.3. Загальногосподарська кон’юнктура

2

1

+1

+2

3. Технологічна

3.1. Темпи технологічних змін

2

2

+1

+4

3.2. Інноваційний потенціал галузі

1

2

+1

+2

4. Політико-правова

4.1. Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

1

1

-1

-1

4.2. Державна економічна політика

1

2

+1

+2

Загальний рівень впливу макрооточення

+19

Аналіз впливу можливостей і загроз макрооточення показав, що такі фактори як чисельність населення, купівельна спроможність населення, загальна кон’юнктура, темпи технологічних змін і інноваційний потенціал галузі, а також державна економічна політика сприяють розвитку підприємства. Негативний вплив на ЗАТ «АВК» здійснюють фінансово-кредитна політика в країні та стан законодавства, яке регулює господарську діяльність.

Загальний рівень макрооточення ЗАТ «АВК» становить +19, що свідчить про позитивний вплив на його діяльність.

За аналогією оцінюється вплив мезооточення (табл. 6).

Таблиця 6

Оцінка можливостей і загроз мезооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Важливість фактора

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості

1. Конкуренти

1.1. Галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію

3

2

-1

-6

2. Покупці

2.1. Географічне розміщення покупців

2

2

+1

+4

2.2. Ставлення покупця до продавця

2

1

+1

+2

3. Постачальники

3.1. Зосередження постачальників на роботі з конкретними клієнтами

2

2

+1

+4

3.2. Вартість товарів

3

1

-1

-3

3.3. Пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору

2

2

+1

+4

Загальний рівень впливу мезооточення

+5

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Управління страховою діяльністю
Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу. У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнял ...

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій пост ...

Чисельность і структура складу персоналу підприємства
Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому е ...

Розділи