Проведення SWOT-аналізу

Метод SWOT широко використовується як спеціальний метод аналізу середовища. Хоча існують певні проблеми, пов’язані з формуванням переліку факторів, оцінкою їх рангу та вибору пріоритетного сценарію.

На першому етапі визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища з подальшим їх рангуванням. Аналіз факторів макрооточення та рівень їх впливу на організацію наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Оцінка можливостей і загроз макрооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Важливість фактора

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості

1. Демографічна

1.1. Чисельність населення

2

3

+1

+6

2. Економічна

2.1. Купівельна спроможність населення

3

2

+1

+6

2.2. Фінансово-кредитна політика в країні

2

1

-1

-2

2.3. Загальногосподарська кон’юнктура

2

1

+1

+2

3. Технологічна

3.1. Темпи технологічних змін

2

2

+1

+4

3.2. Інноваційний потенціал галузі

1

2

+1

+2

4. Політико-правова

4.1. Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

1

1

-1

-1

4.2. Державна економічна політика

1

2

+1

+2

Загальний рівень впливу макрооточення

+19

Аналіз впливу можливостей і загроз макрооточення показав, що такі фактори як чисельність населення, купівельна спроможність населення, загальна кон’юнктура, темпи технологічних змін і інноваційний потенціал галузі, а також державна економічна політика сприяють розвитку підприємства. Негативний вплив на ЗАТ «АВК» здійснюють фінансово-кредитна політика в країні та стан законодавства, яке регулює господарську діяльність.

Загальний рівень макрооточення ЗАТ «АВК» становить +19, що свідчить про позитивний вплив на його діяльність.

За аналогією оцінюється вплив мезооточення (табл. 6).

Таблиця 6

Оцінка можливостей і загроз мезооточення ЗАТ «АВК»

Компонента, фактор

Важливість фактора

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості

1. Конкуренти

1.1. Галузеві конкуренти, які виробляють аналогічну продукцію

3

2

-1

-6

2. Покупці

2.1. Географічне розміщення покупців

2

2

+1

+4

2.2. Ставлення покупця до продавця

2

1

+1

+2

3. Постачальники

3.1. Зосередження постачальників на роботі з конкретними клієнтами

2

2

+1

+4

3.2. Вартість товарів

3

1

-1

-3

3.3. Пунктуальність і обов’язковість виконання умов договору

2

2

+1

+4

Загальний рівень впливу мезооточення

+5

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Стилі управління
Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого процесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має ст ...

Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
Україна знаходиться на шляху інтеграції у світовий економічний простір. Ряд провідних економістів визнають, що не розв’язавши завдань оптимізації усієї системи міжнародної економічної д ...

Удосконалення процесу очищення соняшникової олії (електромагнімним способом)
Гроші… Сьогодні мабуть нема такої теми, розмови яка б прямо чи частково не стосувалось цього слова. Стан матеріального забезпечення головна проблема будь-якого підприємства, господарства ...

Розділи