Умови й основи розвитку інноваційної сфери

Сфера інноваційної діяльності, як відомо, охоплює ринок новацій, ринок інвестицій (капіталу) і ринок товарів і послуг.

Ринок новацій. Товаром ринку є новації, отримані в результаті цілеспрямованої систематичної роботи і внаслідок різного роду змін, що можуть бути джерелами нововведень.

Інновація - це кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового чи удосконаленого продукту, впровадженого на ринок нового чи удосконаленого технологічного процесу, нового підходу до соціальних, побутових і виробничих послуг.

Процес, що протікає з моменту зародження нової ідеї і пов'язаний з підготовкою і втіленням її у виробництво з наступною реалізацією на ринку, являє собою інноваційний процес. Інноваційні процеси можуть зароджуватися в окремих галузях науки і виробництва, а якісно завершуються тільки в сфері виробництва, вишукуючи прогресивні, якісно-кількісні зміни в розвитку продуктивних сил.

Інновація є швидше економічний і соціальний термін, ніж технічний. Вона не обов'язково повинна бути чимось технічним чи речовинним, а сама поява інновацій як об'єктивної реальності може відбуватися по-різному.

Невідповідність - це розбіжність, дисонанс між тим, що є, і тим, що "повинен бути". Вона задає нестабільність, у якій дуже невеликі зусилля можуть зрушити величезні маси і перелаштувати цілі соціально-економічні структури.

Розрізняють наступні види невідповідностей:

- невідповідність між економічними реаліями суспільства;

- невідповідність між реальним станом у галузі і планами

- внутрішня невідповідність у ритмі й логіці технологічних процесів на підприємстві.

Потреби виробничого прогресу диктують необхідність удосконалювання вже існуючого процесу, заміну слабкої ланки чи перебудову старого процесу відповідно до нових потреб. Іноді, наприклад, необхідно додати всього лише одну ланку, але без нових знань цього зробити неможливо.

Зміни галузевих і ринкових структур можуть стати джерелом новацій при зближенні технологій, що, насамперед, вважалися зовсім самостійними. Крім того, галузь готова почати корінні структурні зміни, якщо інтенсивно міняється напрямок діяльності в ній. І, нарешті, якщо спостерігається швидкий ріст галузі (як правило, швидше, ніж економіка в цілому), то можна з високою вірогідністю сказати, що її структура різко зміниться - саме пізніше в той момент, коли обсяг випуску в цій галузі подвоїться. Традиційний розподіл ринку на сегменти більше не відображає реальність, він відображає лише історію.

Демографічні зміни відображають зміну чисельності населення, його вікову структуру, склад, зайнятість, рівень освіти і доходів. Такі зміни звичайно однозначні і мають легко передбачувані наслідки.

Інновації, в основі яких лежать нові знання, стають об'єктом уваги і приносять великі доходи. Знання зовсім необов'язково повинні бути науковими чи технічними.

Ці новації відрізняються від всіх Інших за всіма основними характеристиками: тимчасовим охопленням, відсотком передач, передбачуваністю. Ось їхні основні відмінності:

- час протікання в таких інновацій самий тривалий;

- ці нововведення можуть бути успішними тільки на поєднанні декількох видів знань, а реалізація можлива лише тоді, коли вже наявні прецеденти їхнього використання;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Лідерство, вплив та влада
В другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ринкові відносини оволоділи всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу росли великі фірми, що ...

Рівень достовірності експертних оцінок
У даній роботі наведено зручний для практичного використання формат для формулювання підприємницького ризику: ризик недосягнення цілей підрозділу підприємства внаслідок можливої події. Т ...

Принципи управління персоналом
Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втрато ...

Розділи