Розробка комерційної ідеї

Мета: отримання студентами навичок з розробки та оцінювання комерційної ідеї, з якою доцільно виходити на ринок.

Хід роботи

1. Об’єкт завдання – прикраси.

2. Складемо карту ідей:

Виробництво

брошки

каблучки

ланцюжки

браслети

кулони

кольє

сережки

Прикраси

золото

обмін срібло

ремонт

на замовлення біжутерія

Послуги Торгівля

3. Проаналізуємо запропоновані позиції і виберемо позицію – кулони.

4. Сформулюємо та обґрунтуємо комерційну ідею, яка може бути запропонована для реалізації на ринку:

а) побудуємо таблицю, в якій вкажемо потенційні комерційні ідеї та проблеми, що можуть бути вирішені у випадку реалізації даних ідей

Потенційна комерційна ідея

Які проблеми вирішуються?

1. Виготовлення чоловічих і жіночих кулонів

Чоловіки і жінки матимуть рівні можливості придбати будь-який кулон на свій смак

2. Виготовлення іменних кулонів

Споживач зможе купити або замовити кулон саме зі своїм ім’ям або з ім’ям людини, якій хоче зробити подарунок

3. Виготовлення кулонів у вигляді привітань

Клієнт зможе придбати кулон для привітання близьких та друзів

4. Виготовлення кулонів у вигляді квітів

Ці кулони зможуть замінити живі квіти і принесуть не менше задоволення для жінки

Виберемо потенційну комерційну ідею – «Виготовлення кулонів у вигляді привітань».

б) проведемо уточнення потенційної комерційної ідеї з врахуванням можливих змін в потребах, смаках та уподобаннях споживачів, побудуємо відповідну таблицю:

Зміни

Конкретні зміни

Нові можливості, які відкриваються при врахуванні змін

1. Стиль життя

Бажання виділятися, покращення настрою, необхідний аксесуар

Підвищена увага зі сторони, зацікавленість ін. осіб у придбанні, реклама

2. Вікова структура

У різному віці люди мають різні потреби

Різноманітність для будь-якого віку

3. Мода

З кожним поколінням змінюється смак людей і їх уподобання

Відповідність даного виробу сучасним тенденціям, особливо серед молоді

4. Технології

Поява нових матеріалів та їх поєднання

Притягнення уваги споживачів до оновлених виробів

Уточнена комерційна ідея матиме вигляд: «Виготовлення кулонів у вигляді привітань зі сполученням металів, оздобленням візерунками та ви різьбленням тексту привітань».

в) удосконалимо потенційну комерційну ідею з метою надання їй більш привабливих рис, варіант удосконалень – нова упаковка:

«Виготовлення кулонів у вигляді привітань зі сполученням металів, оздобленням візерунками та вирізьбленням тексту привітань, які будуть міститися у яскравих скриньках».

г) вдосконалимо комерційну ідею за рахунок внесення в цю ідею спеціальних знань та навичок самого розробника:

«Виготовлення кулонів у вигляді привітань зі сполученням металів, оздобленням візерунками та вирізьбленням тексту привітань, які будуть міститися у яскравих скриньках, при відкритті яких звучатиме голос того, хто вітає».

5. Оцінимо комерційну ідею на предмет можливості її реалізації, побудуємо таблицю:

Питання

Так

Ні

Чи є потреба в додатковій інформації?

1. Чи буде працювати Ваша ідея?

     

2. Чи буде ця ідея спрацьовувати протягом певного(визначеного) часу?

     

3. Чи будуть люди за це платити?

     

4. Чи достатня кількість людей буде за це платити?

     

5. Чи усвідомлюєте Ви, які потреби людей при цьому задовольняються?

     

6. Чи знаєте Ви, якими будуть витрати на реалізацію висунутої комерційної ідеї?

     

7. Чи безпечна Ваша ідея?

     

8. Чи законна Ваша ідея?

     

9. Чи сподобається Ваша ідея іншим людям?

     

10. Чи можете Ви знайти необхідну кількість грошей для реалізації ідеї?

     

11. Чи потрібне Вам спеціальне обладнання?

     

12. Чи володієте Ви необхідними навичками для реалізації ідеї?

     

13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальними знаннями для реалізації запропонованої ідеї?

     
Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки
Відпочинок поряд з працею є основними соціальними становищами, у яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку. Праця обов'язково повинна чергуватись з відпочинком. Адж ...

Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика Едем, м. Дніпропетровск
Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності оцін-ки поточного стану та розробки перспективної стратегії діяльності експортно-орієнтованих підприємств України в умовах вступу Україн ...

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій пост ...

Розділи