Політика "Управління якістю" на підприємстві (на прикладі ЗАТ КФ «Лагода»)

Політика в області якості має бути частиною загальної політики підприємства.

На цьому принципі заснована найбільш популярна зараз система так званого загального спільного управління якістю — Total Quality Management (далі — TQM) [1].

TQM є не просто підходом до організації процесів планування, забезпечення і контролю якості продукції фірми і її просування на ринку. Це швидше підхід до створення нової моделі формування якості і методології якості взагалі [2].

Проводити політику управління якістю для ЗАТ КФ «Лагода» означає, що всі функції і всі рівні, від топ менеджера до операторів, залучені в роботи за якістю. Основним принципом цієї роботи з'являється розповсюдження політики якості від топ менеджера компанії вниз до підлеглих. Так само коли йде мова про контроль якості мається на увазі не тільки контроль на специфічному рівні, але і контроль за поліпшенням на підприємстві. [TQM ]

Топ менеджер винен стежити за розповсюдженням якості зверху - вниз.

Завдання топ менеджера поширювати роботи за якістю, при цьому необхідно розглядати і відвідувати кожен відділ (підрозділ) для перевірки чи правильно зрозуміли цілі, принципи, і плани, і також перевіряти їх виконання. Таким чином, це тип аудиту якості, який виконує ТОП менеджер і який часто відповідає президентському аудиту.

Тренінг по управлінню якістю в компанії обов'язковий для кожного. У доповненні до того, що існує усередині компанії, можливі і повинні заохочуватися велика кількість зовнішніх тренінгових програм і курсів.

Так, наприклад, топ-менеджмент (вище керівництво) ЗАТ КФ «Лагода» повинно забезпечити, щоб аби політика в області якості (згідно ISO 9001:2000):

а) відповідала цілі організації;

б) містила утримувала зобов'язання по задоволенню вимог і постійного поліпшення покращання результативності системи управління якістю;

в) була основою для встановлення і перегляду цілей в області якості;

г) була поширена і зрозуміла на всіх рівнях в організації;

д) аналізувалася з погляду її постійної придатності.

А, цілі у сфері якості мають бути вимірюваними і узгодженими погодженими з із політикою в області якості.

Вище керівництво повинне із із запланованою періодичністю (наприклад, щомісячно) аналізувати систему управління якістю, що існує наявний на фабриці, для забезпечення її постійної дієвості, адекватності і результативності. Аналіз повинен охоплювати оцінку можливостей спроможностей поліпшення покращання і визначення потреби в змінах системи управління якістю, зокрема політики і цілей в області якості.

Причому, всі ланки ЗАТ КФ «Лагода» повинні постійно покращувати результативність системи управління якістю, застосовуючи політику і цілі в області якості, результати аудитів, аналіз даних, дії, що коректують і застережливі , а також аналіз з боку керівництва.

Згідно стилю керівництва на основі принципів TQM – керівники мають ключі джерела до вдосконалення фабрики. Керівництво повинне очолити, наприклад, реорганізацію діяльності компанії, і не формально, для адміністративної ваги. Воно має бути мотивоване до впровадження нової системи, вірити в цінність нової моделі, але та в теж також час знати і розуміти цілі і цінності існуючої системи. Якість повинна інтегрувати систему управління якістю відносно мети управління компанією. Свої дії слід здійснювати у вигляді організаційно-розпорядливої документації, конкретних слів і вчинків, однозначно і виразно трактувати позицію керівництва. Стиль керівництва має бути змінний від адміністративного на кооперативний, ліберальний.

Увага до клієнтів на ЗАТ КФ «Лагода» має бути основою повсякденної діяльності компанії не в помпезних гаслах, а в прагматичній, повсякденній відповідальності. Перш за все, клієнти мають бути ідентифіковані. Співробітники і насамперед керівники винні чітко знати, хто є споживачами продукції ЗАТ КФ «Лагода». Потім слід визначити потреби клієнтів і розробити систему показників, визначити ступіньзадоволеності клієнтів солодкою продукцією КФ «Лагода». Після цього необхідно розробити систему показників, яку слід покласти в основу мотивації співробітників і управління компанією в цілому , як основний індикатор успіху. Велику роль в підвищенні ефективності взаємодії з із клієнтами грає система комунікації з із ними. Це припускає передбачає , що інформаційна система компанії має бути сумісною з інформаційними системами основних клієнтів.

При цьому ЗАТ КФ «Лагода» планується планерує досягнення не тільки не лише традиційних виробничо-господарських цілей, але і таких, які до останнього часу донині вважалися за невідчутні і невимірні незмірні : рівень задоволення споживачів, позитивний діловий образ зображення компанії, престиж торгових торгівельних марок кондитерської фабрики – печиво в глазурі, вафлі листові, вафельні стаканчики скляночки і інших старих і нових торгових торгівельних марок ЗАТ КФ «Лагода».

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Підготовка та перепідготовка персоналу
Проголошений Україною курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку економіки вимагає вирішення гострої соціально – економічної проблеми – нестачі висококваліфікованих робітників. Адже ...

Особливості управління організацією
З переходом агропромислових об'єктів господарювання України на ринкові відносини, між ними порушився інформаційний взаємозв'язок. Інформація про обсяги виробництва, реалізації продукції, ...

Стилі управління
Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого процесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має ст ...

Розділи