Формування фінансового плану та балансу доходів та видатків

Таблиця 3

Фінансовий план страхової компанії НАСК"Оранта"

Види страхування

Види власних коштів (нетто-активи), тис. грн.

Кількість договорів страхування

Сукупна сума надходжень страхових платежів, тис. грн.

Сума страхових виплат, тис. грн.

Розмір технічних резервів, тис. грн.

Витрати на проведення страхової діяльності, тис. грн

Розмір прибутку, що очікується, тис. грн.

Розмір вільних резервів, тис. грн.

Чистий прибуток, тис. грн.

Страхування автотранспорту (каско)

10

30

180

30

40,74

61,2

-47,7

-0,955

-53,14

"Зелена карта"

20

20

50

23

11,32

20

-17,1

-0,342

-18,6

Страхування вантажів

10

25

12,5

6

2,83

3,5

-2,72

-0,054

-3,098

Медичне страхування

50

50

62,3

25

14,10

15,58

-11,39

-0,228

-13,25

Страхування фінансових ризиків

56

73

29,2

7

6,61

11,68

-9,91

-0, 198

-10,78

Таблиця 4

Баланс доходів та видатків НАСК"Оранта"

Показники

квартал

квартал

квартал

квартал

за рік

Доходи (надходження)

         

Сукупна сума страхових платежів

100,2

66,8

80,16

86,84

334

Новий капітал

1

1

1

2

5,000

Доходи від розміщення активів

1

1

2

0

4

Продаж активів

2

1

2

1

6

Інші, доходи

1

1

1

1

2

Всього доходів

105,2

70,8

86,16

90,84

351,00

Витрати (платежі)

         

Страхові виплати

18

16

18

39

91

Страхові резерви, в тому числі

         

технічні резерви

22,68

15,12

18,14

19,66

75,60

Комісійна винагорода за розміщення страхових полісів

42,08

28,32

34,46

36,34

141, 20

Оренда чи утримання будівель

1,25

1,25

1,25

1,25

5,00

Транспорт і зв'язок

0,25

0,25

0,25

0,25

1,00

Сервіс (послуги)

---

----

----

----

----

Розрахунки з банками

0,25

0,25

0,25

0,25

1,00

Реклама

1

1

1

1

4,00

Зарплата

2

2,4

2,3

4

10,70

Нарахування на зарплату

       

----

Податки

1,95

1,53

1,53

1, 19

6, 20

Дивіденди

----

---

----

----

----

Придбання чи оренда обладнання

----

----

----

----

---

Всього витрат

89,46

66,12

77, 19

102,93

335,70

Балансовий показник (+\-)

15,74

4,68

8,97

-12,09

15,30

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Особливості складання та оформлення актів
Одним з видів документів, з якими в своїй діяльності часто стикаються організація і її кадрова служба, є акт. У широкому сенсі акти — це узагальнювальне найменування документів, що мають ...

Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства Конекс)
Кожному управлінцю для досягнення висот управлінської культури, а отже і для забезпечення ефективності діяльності організації в цілому, потрібно досконало оволодівати механізмами власної ...

Мотивація робітників в сучасних умовах
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, н ...

Розділи