Планування страхової діяльності

Характеристику етапів процесу стратегічного планування у НАСК "Оранта" відображено на рисунку 1.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування

Етап 2. Установлення місій та цілей організації

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторіввнутрішнього середовища.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, перелічених рішень

Етап 8. Формування варіантів стратегій(стратегічних альтернатив)

Етап 9. Вибір стратегії

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Підготовка та перепідготовка персоналу
Проголошений Україною курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку економіки вимагає вирішення гострої соціально – економічної проблеми – нестачі висококваліфікованих робітників. Адже ...

Оцінка стану менеджменту в організації
Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива с ...

Кризове явище функціонування та розвитку організації
Дати визначення наступним термінам Предмет курсу "Антикризове управління" –– проблеми та можливі і реальні фактори кризових явищ, тобто всі прояви загострення протиріч, які ...

Розділи