Дослідження макро- і мікросередовища діяльності ФГ „Часовенко”

Аналіз мікросередовища включає чинники на які підприємство в тому або іншому ступені може впливати самостійно. Основні елементи аналізу: аналіз галузі, аналіз конкурентів, аналіз покупців .

Для аналізу галузі було використано методологія 5 конкурентних сил М. Портеру:

1. Характер конкуренції між діючими в галузі підприємствами. Основними конкурентами ФХ „Часовенко О.А.” є приватний підприємець Андрєєв А.А., ФХ „Еліта”, СЧП „Людмила”. Конкуренція є інтенсивною, оскільки в галузі є явний лідер СЧП „Людмила”. Дана галузь має високі постійні витрати і це провокує конкурентів і зокрема ФХ „Часовенко” виводити виробництво на повну потужність.

2. Поява товарів-субститутів. Для даної галузі ця загроза не представляє небезпеки.

3. Наявність фірм, потенційно здатних увійти до галузі. На даному етапі загрозою можуть бути тільки ті підприємства, які зможуть дістати доступ до каналів збуту і технологій, проте для них представляє небезпеку вірогідність у відповідь заходів з боку існуючих гравців галузі.

4. сила ринкової влади постачальників. Основними постачальниками ФХ „Часовенко О.А.” є підсобне господарство „Азов”, ФХ „Еліта”, СЧП „Людмила”, ВАТ „Троянівській елеватор”, Укрнефтепродукт, КСП „Прогрес”, сорт ділянки. Ринкова влада постачальників сильна, оскільки вони є домінуючими, їх бренд сильний і галузь не є ключовою групою для них.

5. Сила ринкової влади покупців. Замовниками підприємства є ВАТ Троянівській елеватор Бердянського району, Елізаветовській Елеватор Приморського району, Пологовській МЕЗ і ЗАТ „Каргів”. Ринкова влада покупців велика, оскільки продавців в галузі багато, якість продукції високе; покупцю не складно поміняти постачальника.

Для оцінки характеру конкурентних процесів в галузі необхідно розрахувати показник 3-х долинної концентрації:

CR4 = S1+S2+S3/S общ.,

де S общ. - загальний об'єм продажів продукції даного типа по трьох найбільших фірмах; (i = 1 . 3) (таб. 2)

S - сумарний об'єм товарообігу по даному виду товару на даному ринку:

Підприємство

Об’єм збуту продукції, тис. грн.

СЧП «Людмила»

1430,35

ПСП «Плешкани»

4167,5

ФГ «Еліта»

2532,85

Взагалі:

8130,7

Загальний об'єм на ринку України по збуту даної продукції складає 35462,75 тис. грн. Отже: CR4 = 1430,35+4167,5+2532,85/35462,75 = 0,23.

Легко бачити, що індекс трьох фірм може приймати будь-яке позитивне значення, що не перевершує 1,0. Відносно мале значення CR4 з більшою вірогідністю говорить про високий ступінь конкурентності ринку, оскільки в цьому випадку в галузі свідомо діє значне число фірм, контролюючих зіставні частини ринку.

Показник 3-х долинній концентрації не чутливий до різних варіантів розподілу частки між конкурентами. Цього недоліку позбавлений індекс Херфіндаля:

Iн = F(M i) 2 (0<Iн<=l)

Де Mi - частка i-гo підприємства в загальному об'ємі послуг даного вигляду, що надаються, на конкретному ринку.

Аналіз конкурентів полягає в їх ідентифікації і оцінці. Проводячи ідентифікацію конкурентів підприємства, можна визначити з ким воно традиційно конкурує на ринку, які фірми є найбільш/найменш інтенсивними (небезпечними) конкурентами для нього. Конкуренти фермерського господарства можуть бути згруповані в стратегічну групу на основі їх конкурентних переваг, оскільки вони використовують схожі з ФХ „Часовенко” конкурентні стратегії, мають схожі характеристики (продуктовий асортимент), володіють схожими стратегічними активами (імідж, популярність, низький рівень собівартості), мають загальний географічний діапазон діяльності (Україна), однакову кількість обслуговуючих ринкових сегментів, різноманітність технологій в представленні товару.

Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління діяльністю підприємства


Інші статті по менеджменту

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
Інформаційна технологія управління - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості ( ...

Удосконалення кадрової роботи на ВАТ Луцький автомобільний завод
Запроваджувані в теперішній час в формах і методах управління, організаційних структурах, спрямованих на стимулювання підприємливості і розвиток ринкових відносин підприємств часто є не ...

Кваліметрія і її виникнення
Останнім часом з'явилася велика кількість наукових монографій і окремих статей, присвячених узагальненню досвіду промислових підприємств по підвищенню якості продукції і рішенню теоретич ...

Розділи