Кадрова політика


    Інші статті по менеджменту

    Оцінка стану менеджменту в організації
    Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива с ...

    Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
    Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особл ...

    Cистема управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ Харків'янка
    Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств найважливішим завданням стає управлі ...

    Розділи