Показники ефекту та ефективності експортної угоди

До ВАТ "Сніжнянський хімічний машинобудівний завод" надійшла пропозиція щодо експорту продукції, у обсязі Nexp = 1600 одиниць оливовідбірників типу МОВ протягом 2008 року, за ціною В

= 35 дол. за одиницю, з оплатою у кредит на 4 роки, при умові щорічного погашення кредиту однаковими частинами за курсом на дату поставки. Плата за кредит ркр = 5%. Норма дисконту Е = 16%.

Термін необхідних поставок (рівними партіями) наведено у таблиці 3.1

Таблиця 3.1. Термін поставки товару

21.03.2008

21.06.2008

21.08.2008

21.10 2008

Обсяги поставок*

900

900

900

900

Валютний курс (Кв)

5,45

5,6

5,75

5,9

* - усі поставки здійснені у 2008 році, а оплата пізніше (2009-2012 рр.)

Оскільки звичайні обсяги поставок окремим фірмам дорівнюють 100-200 одиниць продукції на рік (крупних клієнтів знайти важко), керівництво української компанії зацікавилося пропозицією.

Витрати на виробництво та збут продукції складають (Зехр) грн. /рік.

Річні витрати на виробництво та збут продукції наведені у таблиці 3.2

Таблиця 3.2. Річні витрати на виробництво та збут продукції (Зехр), грн.

Назва витрат

Значення

1 Витрати на виготовлення продукції

1.1 Умовно змінні витрати, грн. /одиницю

52,75

1.2 Умовно постійні витрати, грн. /рік

175000

2 Накладні витрати

2.1 Витрати на завантаження та транспортування до "митного контролю", грн. /одиницю

6,7

2.2 Витрати на транспортування товару до місця в країні імпортера, грн. /одиницю

1,36

2.3 Витрати, що пов'язані із страхуванням товару і ризику, грн. /одиницю

0,77

Сукупні витрати на виробництво та збут продукції становить, грн. (Зexp):

273528

Порадьте чи слід приймати керівництву української компанії цю пропозицію. Для чого розрахуйте:

1. Показники ефекту та ефективності експортної угоди:

економічний ефект експорту (Еехр),

валютну ефективність експортної угоди (К);

економічну ефективність експортної угоди (К);

мінімально допустиму експортну ціну одиниці продукції (В);

максимально допустимі затрати на виробництво та збут продукції (З);

- середньозважену величину коефіцієнта ефективності використання отриманої від угоди валюти (використовується у випадку обов'язковості продажу валюти у валютний резерв держави чи іншим органам, наприклад, Центральному банку, за встановленими курсами), НВ/ІВ (Квв);

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Управління персоналом в соціальній сфері
Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібн ...

Моделі обміну інформацією
На сучасному етапі розвитку суспільства стрімко збільшується обсяг повідомлень. До того ж спостерігається випереджаючі темпи зростання інформаційного шуму порівняно з темпами збільшення ...

Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
Існують численні спроби сформулювати як функції керівника в колективі, так і властиві йому риси особистості, наявність яких необхідно для успішного створення позитивного морально-психоло ...

Розділи