Опрацювання транспортних умов контракту

Проаналізувавши місце розташування ВАТ "Сніжнянскхіммаш" та умови поставки, я вважаю, що термін "FOB" являє найбільш вигіднішим для експорту у дальні держави, а для близьких держав, наприклад Росія, можна використати й умову "DAF". Розглянемо детальніше одну з умов.

Термін "Франка борт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цієї миті всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміну FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

Обов’язки продавця:

А.1. Надання товару відповідно до договору

Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцеві товар, комерційний рахунок або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть потрібно за умовами договору купівлі-продажу.

А.2. Ліцензії, свідоцтва і інші формальності

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій риск отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це потребується, всі митні формальності, необхідні для експорту товару.

А.3. Договори перевезення і страхування

А) Договір перевезення

Немає обов’язків

Б) Договір страхування

Немає обов’язків

А.4. Постачання

Продавець зобов'язаний занурити товар на борт судна, вказаного покупцем, в узгоджену дату або в межах обумовленого терміну в названому порту відвантаження відповідно до звичаїв порту.

А.5. Перехід рисок

Продавець зобов'язаний з урахуванням обмовок статті Б.5 нести всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження.

А.6. Розподіл витрат

Продавець зобов'язаний з урахуванням обмовок статті Б.6:

нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження відповідно до статті А.4, і

сплатити, якщо це потребується, всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки і інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару.

А.7. Сповіщення покупцеві

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім чином про те, що товар поставлений відповідно до статті А.4.

А.8. Докази постачання, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення

Продавець зобов'язаний надати покупцеві за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи відповідно до статті А.4.

У випадку якщо такий доказ, згаданий вище, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцеві на його прохання, за його рахунок і на його ризик всіляке сприяння в отриманні транспортного документа для укладення договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водним транспортом або накладного змішаного перевезення).

У випадку якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

А.9. Перевірка - упаковка - маркіровка

Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідною для постачання товару відповідно до статті А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок сплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідною для перевезення товару (за винятком випадків, коли у даній галузі торгівлі прийнято зазвичай відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцеві до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркірована належним чином.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Розвиток менеджменту в Україні спочатку і до сьогодення
Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей. Під ефективністю розуміють розсудливе й ек ...

Процес управління та його основні стадії
Необхідність в управлінській діяльності виникла фактично на пер­ших етапах становлення людського суспільства. Первісні люди змушені були якось будувати свою діяльність. Так, під час полю ...

Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ Приватбанк
Концепція управління персоналом комерційного банку - це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління ...

Розділи