Регламентація діяльності облікових працівників

Для розробки посадових інструкцій можна використовувати типові та галузеві інструкції, проте з обов'язковим урахуванням системи внутрішніх взаємозв'язків і документів, які визначають організацію бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.

Посадова інструкція має складатися відповідно до вимог чинного законодавства України та не суперечити їм. До даного документу не можна включати умови, які обмежують права та соціальні гарантії працівника передбачені трудовим законодавством.

Функції працівників бухгалтерської служби регламентуються посадовими інструкціями, які розробляються головним бухгалтером спільно з юридичною службою. Якщо організаційну основу облікового підрозділу складають сектори (групи, відділи), то посадові інструкції складаються керівниками цих секторів (груп, відділів).

Розробка посадових інструкцій повинна відбуватися виходячи із завдань і функцій, покладених на відповідний структурний підрозділ конкретного підприємства відповідно до його специфіки, структури та штатного розкладу (табл. 3).

Таблиця 3. Категорії регламентації основних аспектів діяльності посадових осіб

 

№ з/п

Категорії регламентації

Елементи регламентації

 

1

2

3

 

1

Місце даної посади в структурі підприємства та в загальній системі виробничої діяльності колективу

=> до складу якого підрозділу входить дана посада

 

2

Основні завдання роботи осіб, які займають дану посаду

=> завдання роботи, які займають дану посаду, у сукупності завдань функціонування підприємства

 

3

Кваліфікаційні вимоги до осіб, які займають дану

посаду

=> необхідний рівень освіти осіб, які займають дану посаду

=> що повинні знати та вміти особи, які займають дану посаду

=> якими документами повинні керуватися особи, які займають дану посаду

 

4

Обов'язки осіб, які займають дану посаду

=> зміст операцій, які виконуються => напрями операцій, що виконуються (з представниками яких інших посад повинні вступати у взаємодію особи, що займають дану посаду, при здійсненні виробничих функцій)

=> засоби, необхідні для виконання операцій

=>способи, порядок, строки і місце здійснення операцій

5

Підпорядкованість і права осіб, які займають дану посаду

=> ким призначаються і звільняються особи, які займають дану посаду о кому підпорядковуються особи, які займають дану посаду

=> кому підпорядковуються особи, які займають дану посаду, за відсутності безпосереднього керівника

=> яким формам керуючого впливу та від яких осіб повинні підпорядковуватися особи, які займають дану посаду

=> кого мають право призначати та звільняти або подавати на призначення чи звільнення особи, що займають дану посаду

=> хто підпорядковується особам, які займають дану посаду

=> які форми керуючих та управлінських впливів, з яких питань виробничої діяльності та у відношенню до представників яких посад можуть використовувати особи, що займають дану посаду

=> 3 яких питань виробничої діяльності та в яких межах мають право самостійно приймати рішення особи, що займають дану посаду

 

6

Відповідальність

=> сфера та межі відповідальності осіб, які займають дану посаду => недоліки в роботі, за які покладаються стягнення з осіб, які займають дану посаду

=> заходи стягнення за упущення в роботі, які застосовуються до осіб, що займають дану посаду

=> критерії оцінки роботи

=> трудові показники, за які заохочуються особи, що займають дану посаду => моральні та матеріальні форми заохочення

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП Агро-тера)
Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві ...

Аналіз зовнішнього середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін в зо ...

Управління трудовими ресурсам як динамічна система
Управління людьми має довгу історію. Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єнуються дві людини для ...

Розділи