Створення логістичної системи

Завершальною фазою є створення логістичної системи на ТОВ "Промсервіс". Вона складається з трьох послідовних етапів: вибір відповідного моменту введення системи на підприємстві, вибір способу і сфери введення системи, тривале вкомпонування логістики в організаційну структуру підприємства.

Для введення системи був обраний початок нового фінансового року, тобто 1 січня. У подальшому це спростить фінансовий аналіз підприємницької діяльності ТОВ "Промсервіс".

Введення системи відбуватиметься поступово. Першочерговим завданням є початок реорганізації структури підприємства, що триватиме значний час, приблизно половину проекту. Паралельно з цим частково будуть вводитися нова система автоматизації замовлень та розробки нових маршрутів.

Дана логістична стратегія розроблена на 1 рік, саме за цей час на даному підприємстві є можливість її реалізувати. Життєво важливо встановити ієрархію повноважень, упорядкувати інформаційні потоки усередині організації і процес ухвалення рішень. Повинні бути чітко визначені політика, процедури і правила роботи, досягнута інтеграція між взаємозалежними підрозділами компанії - зусилля всіх співробітників повинні бути направлені на досягнення загальної мети. Саме впровадження логістичної системи – це лише перший етап, перший рік нової роботи підприємства. Для ефективної підприємницької діяльності слід і далі підтримувати функціонування логістичної системи, постійно удосконалювати її і дотримуватися обраної логістичної стратегії.

Висновки

У даній курсовій роботі був проведений огляд теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем у сучасних умовах; базою дослідження було обрано торгівельне підприємство ТОВ "Промсервіс", де була проаналізована наявність логістичних проблем, ситуацій і завдань, був проведен аналіз витрат логістичних процесів на підприємстві. Крім того, була розроблена логістична система, впровадження якої надасть синергічний ефект у мінімізації витрат. Спираючись на логістичну стратегію, визначені етапи впровадження логістичної системи на ТОВ "Промсервіс".

Таким чином мета курсової роботи досягнута. Розроблені і надані практичні рекомендації щодо впровадження логістичної системи, функціонуючої в ринкових умовах торгівельного підприємства на основі використання логістичного підходу.

Дослідження показало, що вдосконалення вантажних перевезень є однією з актуальних проблем торгівельної діяльності, оскільки від якості транспортного обслуговування багато в чому залежить оперативність доставки товарів, їх збереження, а найголовніше витрати по перевезенню, що є частиною логістичних витрат.

Вирішуючи транспортні проблеми, необхідно використовувати теоретичні і методологічні досягнення в цій області. Проте важливо застосовувати не тільки наявні досягнення, але і виробити свою транспортну стратегію і визначити головні її принципи. У основі логістичної моделі повинні лежати проблеми транспортного процесу, які б включали в цю модель реалістичні припущення. Важливою областю досліджень є розробка аналітичних результатів для розподілу евристики маршрутизації транспортних засобів, вивчення компромісів між запасами ресурсів, їх транспортуванням і розміщенням.

До пропозицій потрібно так само віднести комп'ютеризацію різних ланок логістичної системи, підключення їх до єдиної інформаційної мережі. Узгодження всіх підсистем на підприємстві є найважливішим компонентом успішного функціонування всієї компанії. Підсистема організації транспортної логістики на торгівельному підприємстві надзвичайно важлива, оскільки область обслуговування клієнтів заснована на успішному функціонуванні саме цієї підсистеми. Слід здійснювати дії підприємства так, щоб всі підрозділи гармонійно взаємодіяли, один з одним для отримання прибутку для всього підприємства.


Інші статті по менеджменту

Розвиток менеджменту в Україні спочатку і до сьогодення
Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей. Під ефективністю розуміють розсудливе й ек ...

Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка
Управління людьми – нелегкий процес. Він вимагає від керівника знань в різноманітних сферах людської діяльності. Серед них, по-перше, слід вважати знання специфіки свого виробництва, гли ...

Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства
Перша частина курсової освітлює загальні поняття організації обслуговування ресторанного господарства, підготовка та процес обслуговування. На сьогоднішній день існують багато галузей в ...

Розділи