Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ Майстер Трейд

Рис. 16. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі Microsoft Project –2002 (фрагмент 7 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалість роботи)

Рис. 17. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі Microsoft Project –2002 (фрагмент 8 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалість роботи)

Рис. 18. – Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекту, побудована в середовищі Microsoft Project –2002 (фрагмент 9 – зліва резерв часу роботи, справа – тривалість роботи)

Рис. 19. – Розрахунок резервів строків робіт в середовищі Microsoft Project –2002 (фрагмент 1 – діаграма Ганта)

Рис. 20. – Розрахунок резервів строків робіт в середовищі Microsoft Project –2002 (фрагмент 2 – діаграма Ганта)

Перейти на сторінку: 1 2 3 


Інші статті по менеджменту

Напрями стратегічного зростання підприємства
Напрями стратегічного зростання підприємств ...

Операційний менеджмент
Економічний розвиток суспільства на сьогодні, - показник, що характеризує стан суспільства, стан освіти, науки, культури та всіх галузей людського життя, що певним чином пов’язані з розв ...

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

Розділи