Призначення бізнес-плану

Бізнес-план - це планово-аналітичний документ, розроблений підприємством за встановленою (стандартною) формою, і розкриваючи й характерні риси проекту, доцільність його впровадження, привабливість, вигоду й економічну ефективність реалізації, необхідні для виконання програми ресурси і їхні джерела, основні джерела виконання проекту, шляху рішення можливих проблем при його реалізації в майбутньому.

При переході до ринкових відносин розробка бізнес-плану необхідна в силу наступних причин:

1) Бізнес-план є сполучною ланкою між організатором виробництва й інвестором. Тому що сам підприємець хоче залучити потенційних інвесторів, у тому числі й іноземних, вкласти гроші в пропоновану справу, тому необхідно довести їм ефективність такого вкладення, показати здатність керівника мислити реалістично й оцінити всі можливі аспекти, як позитивні, так і негативні, у використанні інвестованих засобів.

2) Бізнес-план дозволить підприємцю чітко побачити перспективи його діяльності, оцінити існуючу ситуацію і його можливості, визначити ефективні напрямки розвитку підприємства і всі необхідні дії по досягненню поставлених цілей, проаналізувати їхню реальність.

3) Бізнес-план буде служити для підприємця і його співробітників стандартом, з яким будуть звірятися результати практичної діяльності по його реалізації і вноситися в цю діяльність необхідні корективи.

Таким чином, бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найбільш важливі функції:

1) зовнішню – ознайомити різних представників ділового світу із сутністю й основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) – відробити механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему керування реалізацією підприємницького проекту.

Структура бізнес-плану.

Макет бізнес-плану складається з наступних розділів:

1. Резюме.

2. Характеристика підприємства.

3. Продукція і її характеристика.

4. Оцінка ринку збуту.

5. Стратегія маркетингу.

6. Виробничий план.

7. Організаційний план.

8. Стратегія фінансування.

9. Оцінка ризику.

Найменування і перелік розділів бізнес-плану, їхній зміст і ступінь деталізації можуть мінятися в залежності від складності пропонованого проекту і функціонального призначення бізнес-плану, але форма і структура практично зберігають вищенаведений вид.


Інші статті по менеджменту

Стратегічне планування
Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в ...

Управління затратами
Нормативний метод обліку витрат Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій при ...

Управління корпоративною власністю підприємства
Актуальність теми. В основі ринкового регулювання економіки в усіх промислово розвинених країнах лежить управління корпоративною власністю. Саме право власності використовується для прям ...

Розділи