Призначення бізнес-плану

Бізнес-план - це планово-аналітичний документ, розроблений підприємством за встановленою (стандартною) формою, і розкриваючи й характерні риси проекту, доцільність його впровадження, привабливість, вигоду й економічну ефективність реалізації, необхідні для виконання програми ресурси і їхні джерела, основні джерела виконання проекту, шляху рішення можливих проблем при його реалізації в майбутньому.

При переході до ринкових відносин розробка бізнес-плану необхідна в силу наступних причин:

1) Бізнес-план є сполучною ланкою між організатором виробництва й інвестором. Тому що сам підприємець хоче залучити потенційних інвесторів, у тому числі й іноземних, вкласти гроші в пропоновану справу, тому необхідно довести їм ефективність такого вкладення, показати здатність керівника мислити реалістично й оцінити всі можливі аспекти, як позитивні, так і негативні, у використанні інвестованих засобів.

2) Бізнес-план дозволить підприємцю чітко побачити перспективи його діяльності, оцінити існуючу ситуацію і його можливості, визначити ефективні напрямки розвитку підприємства і всі необхідні дії по досягненню поставлених цілей, проаналізувати їхню реальність.

3) Бізнес-план буде служити для підприємця і його співробітників стандартом, з яким будуть звірятися результати практичної діяльності по його реалізації і вноситися в цю діяльність необхідні корективи.

Таким чином, бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найбільш важливі функції:

1) зовнішню – ознайомити різних представників ділового світу із сутністю й основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) – відробити механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему керування реалізацією підприємницького проекту.

Структура бізнес-плану.

Макет бізнес-плану складається з наступних розділів:

1. Резюме.

2. Характеристика підприємства.

3. Продукція і її характеристика.

4. Оцінка ринку збуту.

5. Стратегія маркетингу.

6. Виробничий план.

7. Організаційний план.

8. Стратегія фінансування.

9. Оцінка ризику.

Найменування і перелік розділів бізнес-плану, їхній зміст і ступінь деталізації можуть мінятися в залежності від складності пропонованого проекту і функціонального призначення бізнес-плану, але форма і структура практично зберігають вищенаведений вид.


Інші статті по менеджменту

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
В умовах ринку становище підприємств докорінно змінюється, розширюються їх права й обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльн ...

Розробка організаційної структури управління на транспортному підприємстві
На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. Як у народному господарстві так і на транспорті відбувається безупинне удоскон ...

Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ Лагода
Останнім часом спостерігається зростання інтересу в області якості (продукції, товарів, послуг). Заснований він на декількох причинах: постійне зростання вимог до якості продуктів і посл ...

Розділи