Визначення типу організаційної структури підприємства. оцінка основних достоїнств і недоліків існуючої структури організації

Організаційна структура Серговської філії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» має змішану схему керування з обслуговуванням підстанцій і ліній електропередачі напругою 35-100 квт за функціональною схемою, а розподільних мереж за територіальною схемою.

Структура Серговської філії затверджена Генеральним директором ТОВ «ЛЕО» за пропозицією Правління. Трудовий колектив Серговского філії являють всі працівники, які приймають участь своєю працею в його діяльності на підставі трудових договорів. Трудові відносини працівників регулюються законодавством про працю й колективним договором.

Тип організаційної структури Серговської філії ТОВ «ЛЕО» - лінійно-функціональна (змішана), тому що рішення, підготовлені функціональними підрозділами (фінансові, планові. технічні) розглядаються й затверджуються лінійним керівником (генеральний директор), що передає їхнім підлеглим підрозділам - начальникам відділів.

Повноваження лінійних керівників

надають право вирішувати всі питання розвитку довірених їм організацій і підрозділів, а також віддавати розпорядження, обов'язкові для виконання іншими членами організації (підрозділів).

Лінійно-функціональна структура керування

Лінійно-функціональна структура керування припускає, що лінійному менеджерові в розробці конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат керування, що складає з функціональних служб. Функціональні служби доводять свої рішення до виконавців або через вищого керівника, або (у межах спеціальних повноважень) прямо. Як правило, функціональні служби не мають права самостійно віддавати розпорядження виробничим підрозділам.

Роль функціональних органів (служб) залежить від масштабів господарської діяльності й структури керування фірми в цілому.

Функціональні служби здійснюють всю технічну підготовку виробництва; готовлять варіанти рішення питань, пов'язаних з керівництвом процесом виробництва; звільняють лінійних керівників від планування, фінансових розрахунків, матеріально-технічного забезпечення виробництва й т.д.

Ніж крупніше фірма, тим складніше її керуюча система.

Переваги:

· єдність і чіткість распорядительства;

· оперативне прийняття й виконання рішень;

· особиста відповідальність кожного керівника за результати діяльності;

· професійне рішення завдань фахівцями функціональних служб.

Недоліки:

· розбіжності між лінійними й функціональними службами

· протидія лінійних менеджерів роботі функціональних

· фахівців;

· неправильне тлумачення інформації, переданої лінійним виконавцям функціональними менеджерами.

Рис. 4. Організаційна структура Серговської філії ТОВ «ЛЕО»

ВИСНОВКИ

Серговська філія ТОВ «ЛЕО» розробляє плани по підвищенню технічного рівня устаткування, складаються річні й багаторічні графіки обслуговування й ремонту електричних мереж, відповідно до норм ПКЕЕ для підвищення ефективності використання устаткування. На поточний рік у філії складається інвестпрограма на відновлення й модернізацію устаткування. Введення нових технологій (установка електронних лічильників, заміна неізольованих вводів на ізольовані, установка ригельних замків) забезпечує зниження рівня збутових втрат. Зниження рівня технологічних і збутових втрат при транспортуванні електричної енергії є важливим завданням Серговської філії. Тому що прибуток підприємства знаходиться в обернено пропорційній залежності від втрат електроенергії. Чим менше втрати електроенергії при транспортуванні тим більше прибуток підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
Проблематика трансформаційних процесів вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань, серед яких особливе місце належить управлінню підприємствами, в тому числі за критерієм ...

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку к ...

Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
Сьогодні жодна організація не може обійтись без проведення ділових заходів. Адже кожний такий захід є ефективним інструментом для досягнення певної мети і вирішення поставлених завдань. ...

Розділи