Опис місії та цілей організації

Місія – основна загальна мета організації, причина її існування. Місія може визначатися: потребами які задовольняються; сукупністю споживачів; продукцією що надаються; конкурентними перевагами.

Місія підприємства Серговської філії ТОВ «ЛЕО» складається в сприянні економічному розвитку країни на основі задоволення потреб споживачів, у забезпеченні прибутку акціонерам компанії й справедливого відношення до співробітників підприємства. Конкурентна перевага складається в більше низьких цінах на послуги, в постійному пошуку нових технологій і як слідство висока якість товару, у кваліфікованих кадрах. Організація надає можливість у професійному росту, одержанні додаткового підробітку; здійснює для своїх співробітників навчальні семінари по маркетингу, психології; застосовує систему заохочень і стимулювання.

Цілі виробляються для здійснення місії. Розрізняють цілі загальні, розроблювальні для фірми в цілому, і специфічні, розроблювальні по основних видах діяльності на основі загальних цілей.

Сформулюємо "дерево цілей" для компанії на рис. 1. і табл. 1.

Рис. 1. Схема «дерева цілей» організації.

Місія всієї енергетичної системи складається в обслуговуванні підприємств, організацій і населення енергією й грає винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування системи поставки енергії залежать темпи економічного розвитку країни в цілому й сприяє економічному розвитку й добробуту підприємств і організацій.

На основі загальної місії формулюються й установлюються цілі підприємства – конкретні кінцеві ситуації або бажаний результат, якого прагне досягти підприємство.

Основна мета підприємства – якісне забезпечення населення електроенергією, зниження втрат електроенергії.

Для Луганського енергетичного об'єднання пріоритетними напрямками по розподілі коштів є: виплата заробітної плати, оплата податків, зборів і розрахунок за покупну електроенергію з державним підприємством «Енергоринок».

Таблиця 1. Найменування цілей Серговської філії ТОВ «ЛЕО»

Номер рівня

Номер мети

Найменування мети

0

0

Місія

1

1

2

3

Зростання організації.

Удосконалювання маркетингової стратегії.

Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

2

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Зниження плинності кадрів.

Відбір і підготовка кадрів.

Збільшення ринку збуту.

Закупівля якісного товару.

Удосконалювання організації збуту.

Збільшення обсягу поставок електроенергії.

Зниження матеріальних витрат.

Підвищення кваліфікації співробітників.

3

1.1.1

1.2.1

2.1.1

2.3.1

2.3.2

3.1.1

3.2.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Задоволення потреб співробітників.

Удосконалювання організації підбора кадрів.

Освоєння новітніх технологій.

Впровадження нових методів по удосконаленню управлінням компанією.

Підвищення якості роботи із клієнтами.

Розширення асортименту послуг.

Зниження транспортних витрат.

Навчання на семінарах.

Періодична перевірка рівня кваліфікації співробітників.

Участь у зустрічах по обміні досвідом.

4

1.1.1.1

1.1.1.2

1.2.1.1

3.3.1.1

Створення сприятливої атмосфери в офісі.

Впровадження нових систем заохочення.

Використання тестів і анкет при прийманні на роботу.

Покупка відеосистеми для показу навчальних фільмів.

5

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Колективні виїзди на природу.

Відвідування культурно-масових заходів.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Типологія соціально-трудової мобільності населення
Кожна людина переміщується в соціальному просторі, в суспільстві, в якому вона живе. Іноді ці переміщення людина сприймає відчутливо і ідентифіковано, наприклад, переїзд із Києва у Льв ...

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП Агро-тера)
Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві ...

Підготовка та перепідготовка персоналу
Проголошений Україною курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку економіки вимагає вирішення гострої соціально – економічної проблеми – нестачі висококваліфікованих робітників. Адже ...

Розділи