Цілі управління

Цілі управління в органах безпеки — це ідеально представлені необхідні результати майбутньої управлінської діяльності, що є очікуваними й бажаними для керівників тих або інших організаційних ланок; уявні (ідеальні) моделі тих майбутніх результатів, які пізніше матеріалізуються.

Цілі є найважливішими організуючими факторами, що багато в чому наперед визначають зміст, методи, засоби, процеси, управлінської діяльності.

Як правило, цілям пред'являються певні якісні вимоги. По-перше, вони повинні бути досить обґрунтованими, тобто відповідати тенденціям розвитку службової обстановки, стану потреб і можливостей тих або інших організаційних ланок (виконавців); по-друге, відповідати актуальним політичним і юридичним вимогам; по-третє, бути професійно грамотно, повно, чітко і ясно сформульованими.

В органах безпеки можна виділити три найбільш важливі різновиди цілей управління:

1) кінцеві

- захищати (обгороджувати) різних юридичних осіб від потенційних і реальних погроз протиправного характеру;

- знижувати (придушувати) активність різних юридичних осіб, джерел реальних погроз протиправного характеру;

Кінцеві цілі управління практично відповідають цілям базової діяльності тих або інших організаційних ланок. У загальному виді вони виражаються в тім, щоб у рамках компетенції, установленої законами й іншими нормативними актами, успішно забезпечувати безпечне функціонування й розвиток різних юридичних осіб в умовах існування й прояву потенційних і реальних погроз протиправного характеру. Саме заради досягнення цих цілей в органах безпеки створюються, функціонують і розвиваються різні організаційні ланки.

2) основні

Основні цілі управління в органах безпеки - це властиво управлінські цілі діяльності керівників тих або інших організаційних ланок. У загальному виді вони служать тому, щоб створювати, підтримувати й розвивати різні внутрішні умови для успішної службової діяльності виконавців (організаційних ланок).

Фактично вони відповідають призначенню управлінської діяльності в органах безпеки. Причому в якості найважливіших можна виділити наступні складові основних цілей управління, які (відповідно до компетенції) передбачаються необхідністю ефективно:

- створювати через необхідність формальні системи управління в організаційних ланках;

- підтримувати функціонуючі формальні системи управління в організаційних ланках;

- розвивати при необхідності формальні системи управління в організаційних ланках;

- підбирати найбільш придатних виконавців службової діяльності;

- професійно навчати й виховувати виконавців службової діяльності;

- стимулювати виконавців в ефективній службовій діяльності;

- забезпечувати виконавців службової діяльності необхідними ресурсами;

- оцінювати виконавців у ході службової діяльності;

- планувати заздалегідь процеси службової діяльності виконавців;

- контролювати в ході реалізації процеси службової діяльності виконавців;

- оцінювати по завершенні процеси службової діяльності виконавців.

3) безпосередні

Безпосередні цілі управління практично відповідають цілям процесів управлінської праці керівників різних організаційних ланок в органах безпеки. У загальному виді вони виражаються в ефективній реалізації технологічних етапів процесів управління в інтересах успішної службової діяльності виконавців (організаційних ланок). При цьому в якості найважливіших можна виділити наступні складові безпосередніх цілей управління, які передбачаються необхідністю ефективно:

- формувати нові управлінські рішення;

- застосовувати прийняті управлінські рішення;

- оцінювати реалізовані управлінські рішення [1].


Інші статті по менеджменту

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

Антикризове управління бізнесом
У сучасній літературі ще не склалося загальновизнаного уявлення про кризи в розвитку соціально-економічної системи. Існував погляд, що кризи є характерною рисою капіталістичного способу ...

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
Загальна характеристика організації Таблиця 1. . Загальна характеристика малого підприємства ...

Розділи