Стратегії фірм-патієнтів

1. Різновидність патієнтів

Фірми патієнти (лиси) можуть бути різних розмірів:

- малі

- середні

- інколи великі.

Патієнтна стратегія – це стратегія диференціації пропозиції і захоплення своєї ніші на ринку.

Дві складові підстратегії:

а) ставка на диференціацію продукту;

б) концентрація зусиль на вузькому сегменті ринку.

Диференціація продукції – це крок на зустріч тому споживачу, якому не потрібна масова стандартна продукція. Вона дозволяє відкрити власну справу з виробництва диференційованої продукції.

При спеціалізованому виробництві запас конкурентноспроможності товару виникає завдяки високій споживній цінності товару.

2.

Еволюційний шлях патієнтів

Перш за все потрібно знайти (створити) власну нішу.

Шляхи:

- участь в модифікації серійної продукції

- виконання специфічних замовлень.

Ніша повинна відрізнятися унікальним технологічним досвідом, особливою збутовою мережею, історичною цінністю марки.

Фірма накопичує досвід і концентрує ресурси відкидаючи конкурентів від вузького сегменту. Оборот швидко росте, зростає популярність товару. Фірма стає високодоходною, залишаючись малою за розмірами. Фірма постає перед вибором, або розширитися і працювати на інших сегментах ринку, або працювати нічого не змінюючи.

Розвиток патієнтів, що уникли поглинання може розвиватися за двома напрямками:

1. стагнація або помірне зростання разом з потребами ніші;

2. перетворення у віалента.


Інші статті по менеджменту

Організаційний розвиток підприємств
Сучасні підприємства різних галузей функціонують за умов невизначеності та динамічності соціально-економічного середовища. Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (з миттєвим ...

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку к ...

Управління трудовими ресурсам як динамічна система
Управління людьми має довгу історію. Фактично появу управління людьми можна пов’язати з появою перших людських спільнот – племін, общин, кланів, адже коли об’єнуються дві людини для ...

Розділи