Оптимізація бюджету НДВКР

1.Види діяльності, включені в НДВКР для фінансово-бухгалтерського обліку витрат на них, визначаються в основному так само, як і в описах Національного наукового фонду США, але з тією різницею, що у витратах на НДВКР у фірмах враховується витрати на соціальні дослідження типу тих, котрі проводять ''Дженерал Моторз".

2.Витрати, що зв'язані з науково-дослідною діяльністю, включають прямі витрати на матеріали, персонал, послуги з боку, на устаткування і спорудження, використані або сконструйовані для окремого науково-дослідного проекту, що не має альтернативного напрямку в майбутньому, а також відповідно розподілені непрямі витрати. Загальні й адміністративні витрати, що прямо не відповідають науково-дослідної діяльності і будь-які капітальні вкладення (наприклад, будівництво лабораторних корпусів, включаючи відсоток по будівництву) не повинні враховуватися у витратах на НДВКР.

3.Усі витрати на НДВКР повинні відноситися на рахунок витрат у момент здійснення. Окремі випадки, коли ці витрати списуються протягом ряду років, установлюються державними регулювальними органами.

4.Виявлені у фінансових рахунках корпорації відкладені витрати на НДВКР повинні бути відняті з витрат на капіталовкладення і прилічені до витрат на НДВКР, зробленим у відповідний рік.

Установлений порядок обліку витрат на НДВКР має для господарської діяльності корпорацій як позитивні, так і негативні сторони. Головне достоїнство державних стандартів для них полягає в зручності підрахунків податків з доходів, що йдуть на НДВКР. Такі доходи обкладаються зі значними пільгами. Податкові знижки, як буде показано нижче, досить високі і мають на меті стимулювати інноваційну діяльність у промислових корпораціях. Причому, чим вище сумарні витрати на НДВКР, тим більше вигідні умови їхнього оподатковування. Однак, зручність розрахунків податків не знижує для корпорацій, що проводять великі дослідження, проблеми списання значних асигнувань у виді різних відрахувань із грошових доходів. Саме цей пункт у стандартах зазнавав критики ще в період їхньої розробки, не затихла вона і пізніше. Головні критичні зауваження по цьому питанню встануть у пригоді до наступного. Одноразове списання витрат на НДВКР може привести до різкого падіння поточних прибутків корпорації, що є предметом особливої турботи вищих керуючих, оскільки являють собою показник фінансового становища і діяльності фірми. Падіння поточних доходів, як правило, приводить до скорочення фінансування великомасштабних, дорогих інноваційних програм. Подібний принцип списання витрат, таким чином, заходить у суперечність з кінцевою метою проведення досліджень і розробок у корпораціях – зміцнення її фінансового становища. Успішні і прибуткові нововведення повинні бути причиною росту ринкової цінності фірми, що проводить них. Цей ріст звичайно більш значний, чим ті суми, що витрачаються на інноваційні програми, і виражається він у підвищенні курсу її акцій, що сприяє росту цільової норми прибутковості. Однак зазначене підвищення вартості відіб'ється в бухгалтерських книгах тільки тоді, коли нові акції будуть куплені. Те ж саме можна сказати і про зростання доходів корпорації за рахунок випуску продукції на підставі упровадження відкриттів. Як правило, тільки незначна частка витрат на НДВКР, зроблених у даному році, відбиває тоді ж і на .фінансових результатах. Велика частина таких витрат робиться в розрахунку на прибуток у віддаленому майбутньому. Списання витрат на НДВКР із доходів поточного року спотворює реальну картину фінансової діяльності фірми; у рахунках поточного року, на думку фахівців із внутрішньо корпоративного планування, повинна відбивати тільки та частка витрат на НДВКР, що приносить ефект у цьому ж році, а витрати, що принесуть прибуток у майбутньому повинні бути розподілені в інвестиційних витратах майбутнього років, тобто капіталізуватися. Це викликано потребами стратегічного планування, необхідністю узгодження довгострокових планів, що простираються іноді на 3-5 і навіть більш років, з досягненням високих грошових прибутків. Для того щоб можна було коректувати розвиток бізнесу, фінансова звітність повинна реально відбивати його стан. При встановленому порядку обліку витрат на НДВКР оцінка поточного припливу грошових витрат або занижується, або завишується.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8


Інші статті по менеджменту

Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ Часовенко А.А.
  Один з найважливіших напрямів програми реформ, що проводяться в нашій країні, є перебудова систем управління підприємствами. Особливе значення ця проблема має на рівні тих підприємств, поло ...

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Управління затратами
Нормативний метод обліку витрат Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій при ...

Розділи