Оптимізація бюджету НДВКР

Один з методів розрахунку бюджету складається в оцінці потреби в людських ресурсах на кожній окремій фазі досліджень і розробок (скажемо, у людино-годинах) і в грошовому вираженні цих потреб. Розрахунок починається з визначення вартості прямих вартових витрат робочої сили; до них додаються розраховані по визначених нормах накладні витрати (сюди включається оплата допоміжного персоналу і такі постійні витрати, як податки, амортизація устаткування, а іноді і вартість комунальних послуг), а також загальні й адміністративні витрати; враховуються також резервні витрати, як наприклад, ріст вартості робочої сили. Для ілюстрації розрахунків подібним методом можна скористатися наступними даними.

долл.

Вартість години основної робочої сили

n

Накладні витрати (150%)

1,5 n

2,5 n

Загальні та адміністративні витрати (10%)

0,25 n

2,75 n

Непередбачувані витрати (10%)

0,275 n

Вартість 1-ї людино-години

3,025 n

На основі цих даних проектована вартість витрат робочої сили разом з накладними й адміністративними витратами підраховується шляхом множення годинної вартості робочої сили на заплановане число людино-годин. У цьому прикладі даний розрахунок вартості усередненої години по всьому дослідницькому персоналі і по виттям фазам дослідницького циклу. На практиці робиться більш складний розрахунок окремо по кожній групі працівників тієї або іншої кваліфікації, потрібних у кожній фазі. Для того, щоб скласти повний кошторис витрат на НИОКР за цією схемою, треба до отриманого результату додати витрати на сировину і допоміжні матеріали, що складають разом з витратами на основну робочу силу прямі витрати на НИОКР. Необхідно підкреслити, що бюджетові витрат на будь-якому рівні і будь-якому виді (будь те дослідницький бюджет або бюджет іншого функціонального підрозділу) надається в капіталістичних фірмах роль незаперечного контролера. Тому розрахунок бюджетного кошторису є справою дуже відповідальним. І якщо в період виконання бюджету буде виявлено, що можливо його перевитрату, те всіма способами вишукуються резерви для компенсації статей перевитрати статтям економки.

Якщо в приведеному прикладі через ріст вартості життя компанія вводить антиінфляційне виправлення, а вартість години робочого часу основної робочої сили росте, то, хоча кількість людино-годин бути визначено вірно, загальні планові і реальні витрати не зійдуться. У цьому випадку можливі три джерела економії: використання для виконання програми менш дорогої робочої сили, аналіз програми з погляду її можливого завершення до планового терміну, скорочення накладних витрат. Найменш реалістичний перший шлях, тому що більш дешева робоча сила - це менш кваліфіковані виконавці. Третій шлях - важкий, але більш реальний, як і другий. Найчастіше керуючі НДВКР йдуть по шляху їхньої комбінації.

Таким чином, бюджетний контроль, незалежно від того, чи відповідає розрахунковий бюджет необхідним реально витратам, іде по лінії аналізу правильності витрат на заробітну плату, термінів виконання робіт, а також - недопущення перевитрати по статті накладних витрат. Більш того, з боку адміністрації зберігається прагнення не тільки не допустити перевитрати бюджету НДВКР, але й урізати його з першою нагодою. Ця точка зору диктується відношенням до витрат на НИОКР як до накладних витрат.

Подібна точка зору тим більше стійка, що вона підтримується державними законодавчими актами. Так, з кінця 1975 р. у США діє видане Керуванням фінансово-бухгалтерських стандартів (Financial Accounting Standarts Board) постанова про державні стандарти обліку витрат на НДВКР і фінансових книгах корпорацій, зміст яких зводиться в основних рисах до наступного.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7


Інші статті по менеджменту

Управління, як соціальний феномен
Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів. Психологія, яка досліджує таємниці ...

Європейські стандарти у сфері праці
В системі захисту основних прав і свобод людини у сфері праці і трудових відносин, соціального забезпечення та встановлення відповідного рівня їх правових гарантій є міжнародні норми пр ...

Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів
У змінах соціальних систем останньої чверті XX – початку XXI століття особливе місце займає перехід до нової системи суспільних відносин, заснованої на цінності кожної людини. Суспільств ...

Розділи