Організаційні структури і управління нововведеннями

Посилення інтенсивності інноваційної діяльності, підвищення ролі технологічних чинників в економічній стратегії промислових концернів досить виразно відображається в еволюції сучасних організаційних структур управління капіталістичними фірмами. Тому аналіз корпоративних структур управління нововведеннями слідує, як представляється, почати з розгляду зв'язків між певним типом інноваційної стратегії, з одного боку, і розміром і структурою фірми, наступної подібному типу стратегії, - з іншою.

При побудові організаційних структур управління нововведеннями корпорації виходять, перш за все, з характеру задач у області інноваційної діяльності, що покладаються на підрозділи не тільки сфери НДВКР, але і інші функціональні і виробничі служби. Ці цілі, що задаються в технологічних стратегіях, і покликані бути тими вирішальними чинниками, які зумовлюють загальну побудову організаційної структури. На рис.3 показаний зв'язок між інтенсивністю, напрямом і масштабами інноваційних операцій і загальними вимогами, що пред'являються ними до організації.

Інтенсивність та

масштаби нововведень

Відповідні організаційні зміни

1

2

1.

Освоєна продукція

Освоєна технологія

Освоєний ринок

Удосконалення продукції може здійснюватись в рамках створених організацій

2.

Нова продукція

Освоєна технологія

Освоєний ринок

Розробка може здійснюватись в рамках створеної організації, в підрозділах НДВКР створюється нова проектна група.

3.

Освоєна продукція

Освоєна технологія

Новий ринок

Створена організація практично не змінюється. На службу маркетингу покладається задача вивчення нового ринку; можливе створення нової групи по збуту.

4.

Нова продукція

Освоєна технологія

Новий ринок

Можливе створення групи нової продукції, укомплектована персоналом служб НДВКР і маркетингу. Вироблення нової продукції може здійснюватись на існуючих виробничих потужностях. Багато фірм просто запроваджують нові групи НДВКР та збуту.

5.

Нова продукція

Нова технологія

Освоєний ринок

Можливе створення групи нової продукції, укомплектована, в першу чергу, персоналом служб НДВКР і виробництва (інженерами-технологами). В своїх операціях група може використовувати існуючих в фірмі служби маркетингу та збуту.

6.

Нова продукція

Нова технологія

Новий ринок

Нове направлення господарської діяльності компанії потребує виключно нової організації: чи то у формі венчурного підрозділу, чи то нового відділу, що доповнює існуючу організаційну структуру.

Рис. 3. Вплив інтенсивності та масштабів нововведень на організаційну структуру

Очевидно, що найкрупніші зміни в організаційних структурах відбуваються при ухваленні корпораціями наступальних інноваційних стратегій, направлених на активний пошук і розробку нововведень як в освоєних, так і нових для компанії областях господарської діяльності. Організаційні структури цих фірм є основним об'єктом аналізу даного параграфа.

Організація процесу нововведень в корпораціях, наступних оборонній стратегії, представляє порівняно менший інтерес.

Звичайно оборонна стратегія асоціюється з фірмами невеликого розміру. Економічне виправдання цього зв'язку основана на висунутій ще Й.Шумпетером тезі про позитивну кореляція між інтенсивністю науково-дослідної і розробницької діяльності в компанії (вимірюваною величиною відносних витрат на НДВКР) і її розміром (вимірюваним об'ємом продажів продукції компанії).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє зростанню пр ...

Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями стратегія і структура
Жвавий розвиток капіталістичного виробництва в 50-60-і роки закономірно змінився періодом нестійкого і млявого зростання, почастішання і загострення циклічних до структурних криз. Імпульси, породжені ...

Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах
Побудова організаційної структури державної соціальної служби забезпечує необхідну умову узгодженості дій співробітників, але цієї умови часто недостатньо для ефективної спільної роботи. Кожному керів ...

Розділи