Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію (таблиця 7)

Таблиця 7

Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію у 2007-2008 р.р. [4]

Всього

Із загального обсягу реалізованої інноваційної продукції

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

Продукція, що була новою для ринку

Продукція що була новою тільки для підприємства

2006

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

464522,5

3,9

173731,41

290791,09

2007

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

745523,5

3,1

291779,4

453744,1

2008

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

978118

3,2

426463,5

551654,5

Дані таблиці 7 свідчать про те, що обсяги реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію у 2008 році порівняно з 2006 р. зросли майже на 52 тис. грн Проте у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції зменшились на 0,7 %.

Також варто зазначити, що кількість продукції, яка була новою на ринку зростає, тоді як кількість продукції що нова тільки для підприємства спадає (рис.5)

Рис. 5 Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємств, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію у %


Інші статті по менеджменту

Маркетинговi дослiдження фiрми
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику ...

Організація звітності про стан кадрів
Процес одержання, творення, обслуговування, використання, зберігання і передачі документів називається документоводством, провадженням документів або діловодством. Існує загальне діло ...

Лідерство, вплив та влада
В другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ринкові відносини оволоділи всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу росли великі фірми, що ...

Розділи