Кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що реалізували інноваційну продукцію

Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам:

а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;

б) така продукція виробляється в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники [3]. Кількість підприємств з, що реалізували інноваційну продукцію показано у таблиці 6 .

Таблиця 6

Кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що реалізували інноваційну продукцію у 2006-2008 р.р. [4]

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної

продукції

Кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію

З них

Продукція, що була

новою для ринку

Продукція що була новою тільки для підприємства

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

62

73

65

13

19

11

45

58

59

Відхилення

Відхилення

Відхилення

2006/2007

2008/2007

2006/2007

2008/2007

2006/2007

2008/2007

+ 11

-8

+6

-8

+13

+1

Із даних табл. 5 видно, що у 2007 році кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію зросла на 11од. Також у цьому періоді, порівняно з попереднім зростала і продукція що була новою на ринку (на 6 од.) та продукція, що була новою тільки для підприємства. Та вже через рік ці показники помітно зменшились.

Також цікавим є й той факт, що інноваційна продукція підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, в порівнянні з всією промисловою, що реалізовується на українському ринку є дуже мізерною, що зображено на рисунку 3.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Планування як функція менеджменту
Стратегічне планування - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в ...

Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом
Трудова діяльність працівника документально відображається в механізмах прийняття, звільнення, переведення, надання відпусток та інші. Документування трудової діяльності здійснюється відділом кадрів ...

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідн ...

Розділи