Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за джерелами

Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності можуть бути : кошти Державного бюджету України, власні кошти фінансово-кредитних установ, власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності, інші джерела, не заборонені законодавством України. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції схематично зображені на рис. 2

Рис. 2 Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції

З рис.2 можемо зробити наступний висновок : обсяги фінансування інноваційної діяльності на підприємствах зростає. У 2008 році було витрачено на 68,59 % коштів більше порівняно з 2007р. Проте залучення цих коштів відбувається за рахунок власних джерел фінансування та частково кредитів, держава та вітчизняні інвестори за останні три роки не витратили ні одної гривні на фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

Також з рис. 2 бачимо, що у 2007-2008 р.р. зарубіжні інвестори вклали в інновації підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції близько 23614,8 тис.грн, що становить 1,87 % від загального обсягу фінансування за три роки.


Інші статті по менеджменту

Маркетинговi дослiдження фiрми
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику ...

Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління
Навіть коли шлях відкритий - коли немає нічого, що могло б утримати жінку від того, щоб стать лікарем, адвокатом, державним службовцем, - існує багато перешкод, що встають на її шляху. ...

Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства
Перша частина курсової освітлює загальні поняття організації обслуговування ресторанного господарства, підготовка та процес обслуговування. На сьогоднішній день існують багато галузей в ...

Розділи