Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра”

На рис.3.1 наведена зведена схема організації управління виконавцями проекту. Для зовнішньої організації виконання проекту “Інтернет/Інтранет технологія дизайна інтер’єра” створюється комітет тор-менеджерів по керівництву координацією робіт в проекті, який включає вищих керівників ПП “ІТС” та замовника – створюваний ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”. Комітет тор-менеджерів за поданням менеджерів проекту виконує функції лінійного функціонального управління своїми підрозділами для злагодженої роботи тимчасових матричних структур проекту.

Внутрішня організація виконання проекту в ПП “ІТС” складається з двох матричних структур, які виконують функції (рис.3.1):

- розробка програмного забезпечення на WWW – серверах front-site та back-site;

- побудова приймально-транзитного центру надання провайдерских послуг Інтернет для клієнтів ЦТТР по виділеним та комутованим каналам зв’язку та через транзитні лінії інших провайдерів глобальної мережі Інтернет;

Внутрішня організація виконання робіт в ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох матричних підрозділів , які виконують функції :

- методологічної розробки технічних завдань для програмістів ПП “ІТС”, оцінки роботи створених алгоритмів та видачі доповнень до технічного завдання;

- побудови та експлуатації аналітичного центру ;

- побудова мережі операторних місць по роботі з back-сервером заказів;

Внутрішня організація робіт в групі менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох функціональних підрозділів :

- заключення договорів з клієнтами та видачі криптопаролів входу до системи;

- оперативної групи консультацій з клієнтами з питань методології функціонування системи та порядків заповнення заказів;

На рис.3.1 наведені зв’язки в додаткових матричних групах фахових виконавців, які працюють на постійному горизонтальному рівні взаємодії.

Рис. 3.1 Структура функціонального та матричного управління менеджерами та виконавцями проекту “Інтернет/Інтранет дизайн інтер’єру ” ТОВ “Класс-Лайн”

Робоча структура проекту формується на основі наступної логіки та послідовності виконання робіт :

1. На передінвестиційній фазі проекту ТОВ “Класс-Лайн” виконує розробку бізнес-плану та оцінку інвестиційної привабливості проекта як для інвесторів так і для ТОВ “Класс-Лайн”

2. На основі пропозицій бізнес – плану ТОВ “Класс-Лайн” мобілізує кошти для проектування та розробки документації , а також для побудови центру провайдерських послуг, придбання комп’ютерного обладнання та розробки прикладного програмного забезпечення.

3. ТОВ “Класс-Лайн” спільно з ПП “ІТС” розробляють технічні завдання на:

- структуру, розташування та состав обладнання і телекомунікацій проекту;

- перелік форм реклами, методологію та алгоритми її заповнення та перехресної перевірки;

- алгоритми програмної реалізації та типи застосовуємих баз даних;

режими роботи системи, захисту та конфіденційності інформації клієнтів в системі

В таблиці 3.10 наведений перелік основних робіт, СТR –словник робіт та матриця відповідальності сторін в проекті.

Таблиця 3.10

Матриця відповідальності проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Назва роботи

СТR – словник

(індекс роботи)

ПП ”ІТС”

ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Група менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн”

Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування

1-2

+

Розробка ТЗ на обладнання центру

2-3

+

+

Розробка ТЗ на структуру серверів WWW

2-4

+

+

Розробка ТЗ на форми реклами

2-5

+

+

Розробка документації на обладнання центру

3-6

+

Розробка документації на будівництво центру

4-7

+

Розробка документації на бази дизайну інтер’єру

5-8

 

+

Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж

6-9

+

Проведення тендеру на будівельні роботи по центру

7-10

+

Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку)

6-11

+

Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання

6-12

+

Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка

8-13

+

Виконання будівельних робіт

10-13

+

Поставку обладнання центру та монтаж

9-13

+

 

Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку

11-13

+

Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру

12-13

+

Програмування системи та її відладка

13-14

+

Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань

14-15

+

+

Прийняття рішення про впровадження

15-16

+

+

+

Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів

16-17

+

+

Заключення договорів з клієнтами на участь в системі

17-18

 

+

+

Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп)

16-19

 

+

+

Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ”

19-18

+

+

Кінець проекту – початок експлуатаційної фази

18

+

+

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Система управління персоналом
Метою написання даної контрольної роботи є теоретичне та практичне опрацювання положень щодо основ управління персоналом організації, формування й розвитку персоналу та оцінки персоналу і практичне. С ...

Управління запасами
Управління запасами Оптимальний розмір запасів Для отримання більшого прибутку необхідно звести змінні витрати до мінімуму. Тут ви розглянете проблему мінімізації змінних витрат за доп ...

Підбір і використання тестових методик для добору членів робочих груп-команд
Тестами в психології називають стандартизовані методики психодіагностики, що дозволяють одержувати зіставні кількісні і якісні показники ступеня розвиненості властивостей, що вивчаютьс ...

Розділи