Кількість інноваційно-активних промислових підприємств

Інноваційна діяльність є головним джерелом ефективного функціонування сучасного промислового виробництва. Конкурентоспроможність конкретної організації, і економіки в цілому, визначається не лише обсягами виробництва та експорту, а саме, наявністю інноваційної складової у виробництві.

За сучасних умов підприємству для того, щоб завоювати та утримувати конкурентоспроможність як на світовому так і на внутрішньому ринках, необхідно мати особливі технології та випускати виняткову за споживчою цінністю продукцію. Основним принципом сучасного розвитку кожного виробничого підприємства є постійне оновлення виробничих процесів, цілеспрямоване проведення та створення нових об'єктів промисловості [1].

Інноваційним підприємством визнається підприємство будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти або інноваційна продукція. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку тощо [3].

Під інноваційно-активним підприємством вітчизняна статистика розуміє підприємство, що займалося інноваційною діяльністю.

До напрямів інноваційної діяльності традиційно відносять: здійснення досліджень і розробок; придбання нових технологій (у тому числі придбання права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, а також ліцензій на використання зазначених об'єктів), придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів і здійснення капітальних витрат, пов'язаних з упровадженням інновацій, виробниче проектування [5].

Таблиця 2

Кількість інноваційно-активних промислових підприємств за видами економічної діяльності 2006-2008 р.р. [6]

2006

2007

2008

усього

відсотків до загальної кількості підприємств

усього

відсотків до загальної кількості підприємств

усього

відсотків до загальної кількості підприємств

Промисловість

1193

11,9

1118

11,2

1472

14,2

Добувна промисловість

добування паливно-енергетичних корисних копалин

добування корисних

копалин, крім паливно-

енергетичних

29

12

17

5,4

4,3

6,5

26

9

17

4,8

3,3

6,3

33

13

20

5,9

4,7

7,0

Переробна промисловість

у тому числі

виробництво харчових

продуктів, напоїв

та тютюнових виробів

легка промисловість

текстильне виробництво; виробництво одягу,

хутра та виробів з хутра

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

целюлозно-паперове

виробництво

виробництво коксу, продуктів

нафтоперероблення

хімічна та нафтохімічна

промисловість

виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

металургійне виробництво

та виробництво готових

металевих виробів

машинобудування

виробництво машин та устатковання

виробництво електричного, електронного та оптичного

устатковання

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1132

267

74

57

17

23

40

19

115

73

85

394

173

142

32

13,3

9,9

9,9

9,3

13,1

6,2

7,7

38,0

19,9

10,1

13,3

22,0

18,1

26,2

3,2

1058

243

53

41

12

22

42

16

123

73

86

360

157

135

34

12,4

9,4

7,3

6,9

8,8

5,6

7,7

33,3

20,1

9,7

12,9

20,2

16,7

24,7

3,6

1379

343

76

65

11

48

69

16

146

100

109

421

189

162

60

15,7

13,2

10,5

11,0

8,3

11,3

12,2

33,3

21,6

14,2

15,0

23,3

20,0

27,6

6,1

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
Досліджено комплексний підхід до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінку ефективності інновацій. Визначено основні етапи комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Встан ...

Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка
Управління людьми – нелегкий процес. Він вимагає від керівника знань в різноманітних сферах людської діяльності. Серед них, по-перше, слід вважати знання специфіки свого виробництва, гли ...

Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу
Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтерне ...

Розділи