Підведення підсумків практики

Відповідно до таблиці видно, що учасник опитування № 1 - володіє навичками ділової комунікації, користується авторитетом в колективі. Має необхідні задатки для подальшого розвитку професійних вмінь, інтелектуальних характеристик і організаційних якостей. Може бути рекомендований до навчання і отримання магістерського ступеню (допомога в оплаті навчання).

Учасник № 2 має добре сформовані і розвинуті якості, але потребує корекції поведінки в ставленні до людей. Можна рекомендувати прослухати курс „Ділова комунікація». Необхідно мотивувати трудову активність працівника і згодом, при позитивних результатах, включити до кадрового резерву.

Учасник № 3 має потенційні можливості для розвитку організаційних якостей при найвищих професійних вміннях і інтелектуальних характеристиках. Необхідно стимулювати працівника: делегувати повноваження керівника при його відсутності; надавати можливість приймати самостійно рішення, Внести до списку кадрового резерву працівників керівного складу.

Учасник № 4 - володіє найбільш вираженими організаційними якостями і високою загально трудовою активністю. Мас. базовий досвід, як основу для орієнтування в проблемах підприємства та способах дій, здатність прикладати необхідні зусилля на робочому місці і розвиватися, має сформовані моделі поведінки і. При необхідності, здатний одразу приступити до виконання обов'язків на вищий посаді.

Учасник № 5 - має досить високі професійні навички і вміння при розвинутій загально трудовій активності. Організаторські якості відсутні. Необхідно правильно використовувати розвинуті якості: ускладнювати професійні завдання; мотивувати працівника до збільшення трудових показників.

В результаті відбору, після закінчення навчання, підвищення кваліфікації працівники, що були включені до складу резерву кадрів, можуть бути рекомендовані з урахуванням результатів виробничої діяльності на посаду або на стажування. Виконання індивідуального плану необхідно систематично контролювати, а склад резерву переглядати щорічно і окремі працівники по цілому ряду причин можуть бути виключені із складу резерву.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 


Інші статті по менеджменту

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Трудовий договір і контракт
Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього положення рівність трудових прав незалежно від походження, с ...

Операційна система підприємства
Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) – одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є ...

Розділи